Allochtone studenten kunnen praktijkleren beter benutten

barometer-juni2015
Allochtone studenten kiezen minder vaak voor de combinatie leren en werken dan autochtone studenten, terwijl deze leerweg de kans op een baan aanzienlijk vergroot. Uit de SBB Barometer juni 2015 blijkt ook dat allochtone jongeren vaker voor economisch-administratieve opleidingen kiezen die minder kans op een leerplaats en werk bieden. Opvallend is dat allochtonen en autochtonen ongeveer even lang naar een leerplaats zoeken.

Allochtone studenten kiezen minder vaak voor de combinatie leren en werken dan autochtone studenten, terwijl deze leerweg de kans op een baan aanzienlijk vergroot. Uit de SBB Barometer juni 2015 blijkt ook dat allochtone jongeren   vaker voor economisch-administratieve opleidingen kiezen die minder kans op een leerplaats en werk bieden. Opvallend is dat allochtonen en autochtonen ongeveer even lang naar een leerplaats zoeken.


Bbl kansrijker
In schooljaar 2014/15 volgt 25% van de autochtone studenten de praktijkgerichte leerweg (bbl) tegenover 10% niet-westerse allochtone studenten. SBB onderzocht dat 85% via deze leerweg in dienst komt bij het leerbedrijf. Dit geldt voor 40% van de bol-studenten (theoretische leerweg).

Opleidingskeuze
Vooral allochtone mannelijke studenten kiezen vaak voor de economisch-administratieve richting: 56% tegenover 38% autochtone studenten. Uit SBB-cijfers  blijkt dat administratieve, secretariële en financiële richtingen minder kansen bieden op een leerplaats of werk dan bijvoorbeeld techniek en voeding.

Zoektijd
Allochtone en autochtone studenten zoeken vrijwel even lang naar een leerbaan. Allochtone studenten zoeken voor de economie en techniek een week langer dan autochtone studenten.  In  zorg en welzijn vinden allochtone studenten een week eerder een leerbaan. Autochtone studenten vinden eerder een stageplaats.

Autochtone studenten reizen meer
Autochtone studenten reizen iets verder naar hun stageplaats dan allochtone studenten. Er zijn meer autochtone studenten met een stage buiten de eigen regio dan allochtone. Dit verklaart deels de kortere zoekduur van autochtone studenten omdat dit het aanbod aan stageplekken vergroot.

Voorlichting
Meer voorlichting over de betere kansen van bbl-opleidingen kan allochtonen helpen om eerder een baan te vinden. Steeds vaker is voorlichting over kansrijke beroepen een belangrijk onderdeel van de loopbaanoriëntatie op school.