Alleenrecht voor kleine unieke opleidingen

Student natuursteenbewerker
Scholen kunnen alleenrecht krijgen voor een opleiding die dreigt te verdwijnen. Een wijziging in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) maakt dit mogelijk. Het alleenrecht geldt voor maximaal vijf jaar.

Dreigt een opleiding te verdwijnen? Dan kan een school hier een melding van maken. Als het de betrokken de partijen niet lukt om de kleine, unieke opleiding voort te zetten, kan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) een school het tijdelijk alleenrecht geven om de opleiding aan te blijven bieden. Het gaat om een termijn van maximaal vijf jaar.

Om in aanmerking voor het alleenrecht te komen, moet een melding worden gemaakt. Het verzoek dient gericht te worden aan de minister van OCW via de commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). De voorwaarden om in aanmerking te komen, staan op de website van de CMMBO.

Het alleenrecht is onderdeel van een reeks van maatregelen voor het behoud van het kleinschalig specialistisch vakmanschap en het beroepsonderwijs.