Hoe houden we ook in de toekomst voldoende betonstaalverwerkers? Daarvoor bedachten de branche, het onderwijs en het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB een eigen actieplan. Dankzij de succesvolle werving van erkende leerbedrijven kunnen dertien bbl-studenten in februari starten met de opleiding Betonstaalverwerken.

De kleinschalige specialistische opleiding Betonstaalverwerken vraagt een jaarlijkse instroom van 40 tot 50 beroepsbeoefenaren. Maar door een tekort aan leerbanen kan de opleiding in september 2020 niet starten, terwijl het wel om een kansrijk beroep gaat.

Twee dagen theorie en twee dagen praktijk

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB besluit om samen met adviseurs praktijkleren van SBB, de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), opleidingsbedrijf Civilion en het SOMA College een actieplan op te zetten voor leerbanen in betonstaalverwerken. Het actieplan is erop gericht om de opleiding in februari en september 2021 weer van start te laten gaan, waarbij de focus ligt op het benaderen van de erkende leerbedrijven en de leden van de brancheorganisatie VWN die nog niet erkend zijn.

In het actieplan is afgesproken dat Civilion de door SBB erkende leerbedrijven per e-mail benadert en oproept om leerbanen beschikbaar te stellen. Civilion verzorgt opleidingen op niveau 2 en 3 in het opleidingscentrum in Den Bosch. De opleidingsweken bestaan uit twee dagen theorie in een leslokaal en aansluitend twee dagen praktijk in de praktijkhal, waar een simulatie plaatsvindt van een daadwerkelijk project.

Ook kansen voor werkzoekenden

Vertegenwoordigers van SBB, VWN en Civilion hebben om de week een online overleg, waarin ze acties en opties bedenken om klassen vol te krijgen: een continu proces dat van alle belanghebbenden een structurele inspanning vraagt. 

Volgens Jan-Willem Bakx, talentcoach bij Civilion, is het noodzakelijk dat dit actieplan is opgesteld: “Het is belangrijk dat er in het specialistische vakmanschap wordt geïnvesteerd. Zo’n kleinschalige opleiding houdt zich niet vanzelfsprekend staande. Het tegenovergestelde zelfs. Als we er niet met zoveel partijen aan trekken, komt de opleiding niet van de grond.”

Het actieplan biedt ook kansen voor werkzoekenden. “Wij hebben geen specifieke voorwaarden voor leeftijd, achtergrond of opleidingsniveau”, vervolgt Jan-Willem. “Iedereen die gemotiveerd is en de juiste startkwalificatie heeft, kan via ons een opleiding volgen. Wel moet er een leerbaan beschikbaar zijn bij een bedrijf dat in de betonstaalbranche actief is.”

Matchen blijft een uitdaging

“Er zijn verschillende bedrijven die een leerbaan beschikbaar stellen, al is het matchen van kandidaten op die leerwerkplek ook een uitdaging. Er worden helaas maar weinig jongens en meisjes ’s ochtends wakker die bedenken dat ze betonstaalverwerker of ijzervlechter willen worden. Dit matchen van studenten op leerwerkplekken is een blijvende inspanning die soms heel eenvoudig gaat, maar meestal behoorlijk uitdagend is.”

De gezamenlijke inspanningen werpen vruchten af. Dertien studenten startten in februari met de opleiding Betonstaalverwerken. “Dit geeft hoop voor de toekomst”, besluit Jan-Willem tevreden.