Aangepaste dienstverlening

Aangepaste dienstverlening tot 1 september
Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen van de Rijksoverheid voor onze dienstverlening? We zetten het voor u op een rij.

In verband met de coronamaatregelen werken we op een andere manier samen. Maar weet dat de adviseurs en de Servicedesk van SBB ook nú voor u klaarstaan. Met elkaar zetten we alles op alles om u te ondersteunen en ook het actieplan voor stages en leerbanen succesvol uit te voeren.

Wat digitaal kan doen we digitaal

Wat digitaal kan doen onze adviseurs digitaal, zoals het voeren van een kwaliteitsgesprek of het bespreken van een uitbreiding van de erkenning.

Alleen bij een dringende reden kunnen we van de afspraak afwijken

Alleen als er een dringende reden is kunnen wij van deze afspraak afwijken en eventueel besluiten om wél op bezoek te gaan. Bijvoorbeeld wanneer het echt urgent is om een aspirant-leerbedrijf te erkennen of bij een kritieke situatie zoals een klacht of een calamiteit.

Onze adviseurs houden zich aan de maatregelen

Bij het bezoek houden onze adviseurs zich aan de maatregelen van de Rijksoverheid. Bovendien bezoeken wij u uitsluitend na een telefonische afspraak, waarbij we de uitvoering van die maatregelen samen met u doornemen.

Hoe behandelt SBB erkenningen en uitbreidingen?

Zolang de maatregelen gelden werkt de adviseur praktijkleren van SBB thuis. Het bezoeken van een aspirant-leerbedrijf is een cruciale stap is in het erkenningsproces. De adviseur moet de veiligheid, opleidingsmogelijkheden, begeleiding, enzovoorts tenslotte zuiver kunnen beoordelen.

Nu een bezoek niet mogelijk is, heeft SBB met het actieplan voor stages en leerbanen  een bijzondere maatregel geïntroduceerd voor aspirant-leerbedrijven: in noodzakelijke en urgente gevallen, waarbij er geen andere mogelijkheid is, maken we erkenning op afstand mogelijk. In dat geval kunt u worden erkend zónder fysiek bezoek door de adviseur praktijkleren.

Als de adviseur praktijkleren besluit uw bedrijf op afstand te erkennen, dan komt hij of zij zodra dat weer mogelijk is alsnog bij uw bedrijf op bezoek om de beoordeling in de praktijk te kunnen verifiëren.

Bent u al erkend leerbedrijf en wilt u uw erkenning uitbreiden of verlengen? Dat is wél mogelijk, al gebeurt dat digitaal. De adviseur praktijkleren handelt uw aanvraag zo tijdig mogelijk af via Skype of telefonisch.

SBB adviseert scholen om studenten vooral bij bestaande leerbedrijven te plaatsen.

Kunnen stages en leerbanen doorgaan?

Stages en leerbanen van mbo-studenten kunnen doorgaan, op voorwaarde dat de ontvangende organisatie of school dat toestaat, handelt conform de richtlijnen van de overheid en het opleiden in de beroepspraktijk plaatsvindt op een wijze die past bij de maatregelen van de Rijksoverheid.

In een aantal sectoren kunnen studenten niet meer bij hun leerbedrijf terecht voor hun stage. Is er voor een student een vervangende stageplek nodig? Dan kunnen studenten, ouders of de school een melding doen. Een adviseur van SBB kijkt dan samen met de school, met name via Stagemarkt.nl, of er een vervangende, reeds erkende en kansrijke stageplek in de buurt beschikbaar is.

De huidige crisis heeft geen gevolgen voor de praktijkovereenkomsten voor bol en bbl. Die blijven gewoon gelden. Wordt de bpv tijdelijk stilgelegd, dan kan de praktijkovereenkomst ongewijzigd in stand blijven. Wordt de bpv stopgezet, dan dient het leerbedrijf of de school de praktijkovereenkomst op te zeggen.

Wat gebeurt er als de student zijn stage of leerbaan verliest?

Bij een leerbaan (bbl) is doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voortzetten in eerste instantie ter beoordeling van de student en het leerbedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis van de student met de school blijft dan wel bestaan.

Als de beroepspraktijkvorming (bpv) eerder wordt afgebroken door de coronacrisis, is het aan het onderwijsteam te beoordelen of de leerdoelen en praktijkopdrachten kunnen worden afgerond, zonder dat de uren geheel gemaakt worden. Daarbij kan ook worden gekeken naar resultaten uit eerdere stages of naar alternatieve (praktijk-)opdrachten. Als dat niet zo is, zal de bpv later moeten worden ingehaald, ook als dat leidt tot een langere opleidingsduur.

Bij een stage (bol) die eerder wordt afgebroken door de coronacrisis eindigt ook de praktijkovereenkomst tussen het leerbedrijf, de school en de student.

Het onderwijsteam van de school beoordeelt of de leerdoelen en praktijkopdrachten kunnen worden afgerond, zonder dat de bpv-uren geheel gemaakt worden. Daarbij kan ook worden gekeken naar resultaten uit eerdere stages of naar alternatieve (praktijk-)opdrachten. Als dat niet zo is, zal de bpv later moeten worden ingehaald, ook als dat leidt tot een langere opleidingsduur.

Wat betekent de crisis voor de kans op stage, leerbaan en werk?

Wat het coronavirus op korte en langere termijn betekent voor de kans op stage, leerbaan en werk is onzeker. De cijfers op onze website zijn onder andere gebaseerd op de laatste prognoses van het CPB.

Welke maatregelen nam de overheid voor scholen?

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW heeft een corona-aanpak vastgesteld voor het mbo. Naast de minister van OCW zijn de MBO Raad, NRTO, studentenorganisatie JOB, Kennisnet, SBB en de onderwijsbonden daarbij betrokken. In de aanpak komen onder andere stages en leerbanen aan de orde.

Onderin deze pagina vindt u een servicedocument voor de mbo-aanpak en een handreiking voor de examinering. Bovendien vindt u er een handreiking met oplossingen en tips, die u helpen om mbo-studenten ondanks de coronacrisis en het wegvallen van stages en leerbanen toch voldoende beroepspraktijkvorming mee te geven.

Waar vindt u meer informatie en adviezen over het coronavirus?

Houd voor adviezen en actuele en algemene informatie over het coronavirus de websites van het RIVM en de Rijksoverheid in de gaten.

Voor informatie over het mbo kunt u terecht bij de MBO Raad. Actuele informatie over en voor het bedrijfsleven vindt u bij VNO-NCW.

Zie tot slot de website van MKB-Nederland.

Hoe komt u in contact met SBB?

Hebt u een afspraak met een SBB-medewerker? Wij helpen u graag via Skype of telefonisch.

Bij vragen kunt u bellen met onze Servicedesk op telefoonnummer 088 338 00 00. De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U kunt ook mailen naar info@s-bb.nl of contact opnemen via het contactformulier

Zie ook: