Veilig werken langs de weg. Daarom draait de praktijkroute die de erkende leerbedrijven van NH Connect samen met het Clusius College organiseren. Begin maart verzamelen 350 medewerkers van NH Connect zich in het AFAS Stadion in Alkmaar voor een training als onderdeel van de praktijkroute, die nog voor de zomer zal uitmonden in een praktijkverklaring.

De leerbedrijven van NH Connect en het Noord-Hollandse Clusius College geven met de praktijkroute vorm aan een leven lang ontwikkelen van mensen die in en op het werk extra begeleiding vragen. SBB bracht de scholen in contact met geschikte leerbedrijven en ontwikkelde in samenspraak de praktijkroute.

Werkgevers in de groenvoorziening moeten voldoen aan veiligheidseisen op de werkvloer. Dit betekent bijscholing van medewerkers voor wie leren en ontwikkelen niet altijd vanzelfsprekend is. De deelnemers aan de praktijkroute zijn in dienst bij de sociale werkvoorziening. Ze worden opgeleid in een beschutte werkomgeving met intensieve begeleiding. Uiteindelijk verdienen ze met het afronden van de praktijkroute een praktijkverklaring. Om tot de praktijkverklaring te komen zijn delen gebruikt uit een bestaande mbo-opleiding.

Aan de slag

Op het buitenterrein van het AFAS Stadion is een circuit aangelegd waarop de deelnemers oefenen in het afzetten van verschillende situaties, zoals een rotonde en een rijbaan. Gewerkt wordt met borden, pionnen en afzetlinten en -hekken. Binnenin het stadion wordt aan de hand van foto’s een aantal verkeerssituaties en risico’s besproken. Daarna kunnen de deelnemers in kleine groepjes een afzetplan opstellen.

Positief, gemotiveerd en onder de indruk van de massaliteit van de oranje veiligheidshesjes binnen en buiten het stadion, gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen voorlieden en externe instructeurs. De instructeurs benadrukken dat de training gaat om de veiligheid van de medewerkers in de groenvoorziening zelf. Halve maatregelen gaan dus ten koste van hun eigen veiligheid.

Meerwaarde op arbeidsmarkt

Aan het einde van de trainingsdag ontvangt iedereen een certificaat van deelname. Dit certificaat luidt het proces in om te komen tot een officiële praktijkverklaring. Die wordt over dertien weken uitgereikt. De komende weken wordt tijdens het werk op de eigen bedrijfslocatie geoefend met wat de deelnemers deze dag hebben geleerd.

De deelnemers zijn erg blij met de praktijkverklaring die in het verschiet ligt. Deelnemer Cor vertelt: “We willen erkend worden voor wat we kunnen.” Willem vult aan: “Hiermee kunnen we aan de slag en krijgen we de mogelijkheid om verder de arbeidsmarkt op te gaan.” Dat 350 mensen tegelijk bezig zijn met de praktijkroute, maakt het extra bijzonder.

Vraag naar vakmensen

De vraag naar vakmensen in het groenonderhoud en het onderhoud van openbare ruimte blijft groot. Daarom heeft deze praktijkroute een ontzettende meerwaarde voor toekomstige vakmensen en zittende vakmensen die zich willen laten bijscholen. De training Veilig werken langs de weg kwam tot stand door de bijdrage van NH Connect, overheidssubsidie voor een leven lang ontwikkelen, het Clusius College en SBB.