Nieuws

Nieuws

Evaluatie Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

brochure meldpunt visual
Per 31 december 2020 loopt de projectsubsidie van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap af. Het bestuur van SBB laat een evaluatie uitvoeren, om in kaart te brengen in hoeverre de doelstellingen zijn behaald. Na behandeling van de evaluatie in het bestuur wordt een advies aangeboden aan het ministerie van OCW.
Lees verder

Opleiding Orthopedisch schoentechnicus weer van start

Foto orthopedisch schoentechnicus
In september start de opleiding Orthopedisch schoentechnicus aan Dutch HealthTec Academy (DHTA). De opleiding is twee jaar niet aangeboden, maar uit een arbeidsmarktverkenning bleek dat de branche wel behoefte heeft aan afgestudeerden. Daarom zette DHTA zich samen met de branche en het Meld- en expertisepunt in voor de doorstart van deze bbl-opleiding.
Lees verder

Website creatief vakman online

Suikerpot
De website voor de opleiding Creatief vakman is gelanceerd. De website is ontwikkeld naar aanleiding van het samenwerkingsverband tussen het Sint Lucas, Cibap, Hout- en Meubileringscollege (HMC) en het bedrijfsleven. Met het consortium borgen zij de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding.
Lees verder

Mbo-certificaat voor lijstenmakers

Afbeelding van lijsten
De minister van OCW heeft aan het keuzedeel Lijsten maken en inlijsten een mbo-certificaat verbonden. Uit een arbeidsmarktverkenning bleek dat de lijstenmakers behoefte hebben aan instroom van nieuwe medewerkers. Met het keuzedeel en het certificaat wil de branche de instroom voor het beroep vergroten.
Lees verder

Beroepscompetentieprofiel maritiem officier klaar voor de toekomst

Afbeelding
Werkgevers- en werknemersorganisaties in de koopvaardij, zeevisserij en waterbouw ontwikkelden een gezamenlijk beroepscompetentieprofiel voor de maritiem officier nieuwe stijl, die zowel in nautische als maritiem-technische beroepen kan werken.
Lees verder

Pagina's