Kans op stage, leerbaan en werk

Praktijkopleider en student bakkerij

Kans op stage, leerbaan en werk toont de toekomstige kansen voor mbo-studenten. Het gaat om de kans dat een schoolverlater tijdens zijn opleiding een stage of leerbaan vindt, en dat hij vervolgens een baan vindt in het verlengde van zijn opleiding.

Kans op stage en leerbaan

Kans op stage en Kans op leerbaan doen een uitspraak over de verwachte kansen van mbo-studenten op het vinden van een stage of een leerbaan. Het betreft de kans van bol-studenten op het vinden van een stageplaats en de kans van bbl-studenten op het vinden van een leerbaan.

Kans op stage en Kans op leerbaan geven de verhouding weer tussen het aantal stagezoekende studenten en het aanbod van stages of leerbanen bij bedrijven. Dit zijn de kansen voor het jaar 2018.

Kans op werk

Kans op werk toont de toekomstige kansen voor mbo-studenten. Het gaat om de kans dat een gediplomeerde schoolverlater werk vindt in het verlengde en op het niveau van zijn opleiding. De berekening gaat uit van een student die nu met de opleiding begint en die in de normale studieduur afrondt. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van drie jaar. Kans op werk geeft de verhouding weer tussen het verwachte aantal gediplomeerden dat op zoek gaat naar werk (dus bijvoorbeeld niet doorstudeert of blijft werken bij het leerbedrijf) en het aantal verwachte vacatures dat geschikt is voor een gediplomeerde schoolverlater.

De kansen zijn vastgesteld per opleiding en per arbeidsmarktregio. SBB vernieuwt deze informatie ieder jaar in januari. De volgende update zal plaatsvinden in januari 2019.

Bekijk Kans op stage, leerbaan en werk


Toelichting

Wilt u weten hoe de cijfers worden bepaald?

Bekijk de toelichting Kans op werk

Bekijk de toelichting Kans op stage en leerbaan

Bekijk de e-learning Kans op werk en kans op stage