Bekijk hier de  arbeidsmarktonderzoeken (intern en extern), onderzoeksrapporten, adviezen, artikelen en informatie rondom Leven lang ontwikkelen binnen het specialistisch vakmanschap.

Samenvatting Arbeidsmarktonderzoek Juweliers

Arbeidsmarktonderzoek

Hoe ziet de arbeidsmarkt juweliers eruit? Op welke manier sluit de vakopleiding aan op de arbeidsmarkt? Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Rijnland Advies heeft in opdracht van het Expertisepunt specialistisch vakmanschap in samenwerking met de Federatie Goud en Zilver (FGZ) een arbeidsmarktonderzoek verricht. Het rapport geeft een interessant beeld van de grootte van de branche, medewerkers en trends.

Arbeidsmarktverkenning Uurwerktechniek

Arbeidsmarkt

Het Meld- en expertisepunt werkte met FGZ aan een onderzoek naar de arbeidsmarkt voor Uurwerktechniek, inclusief de aansluiting van vakopleidingen. Dit rapport biedt input voor de kwalificatiedossiers-update in 2023.

Verkennend onderzoek restauratieonderwijs

Erfgoed/Restauratie

Het Ministerie van OCW  heeft de directie Erfgoed en Kunsten KBA Nijmegen en Bureau Turf opdracht gegevens een verkennend onderzoek uit te voeren naar de (mogelijkheden ter versterking van) de organisatie van het onderwijs en het functioneren van de samenwerking tussen de betrokken actoren. Het rapport geeft advies voor een meer toekomstbestendige organisatie van het restauratieonderwijs op mbo-niveau.

Arbeidsmarktverkenning Pianotechniek

Arbeidsmarkt

Samen met NPMB en VvPN onderzocht het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap de arbeidsmarkt voor Pianotechniek, inclusief de opleiding Pianotechnicus. Ontdek de bevindingen!

Arbeidsmarktverkenning roerende restauratieveld

Arbeidsmarktonderzoek

Op initiatief van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft RaadSaam Erfgoedprojecten onderzoek gedaan naar het verlies van ambachtelijke kennis in de roerende erfgoedbranche. Het rapport beschrijft een marktverkenning op mbo, hbo en wo niveau.

De toekomst van vakmanschap

Vakmanschap

ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo onderzochten de toekomst van vakmanschap. Ze verkenden hoe definities van vakmanschap balanceren tussen een snelle arbeidsmarkttoegang en duurzame inzetbaarheid in een veranderende context.

Handmade in Holland

Arbeidsmarktonderzoek

In 2013 heeft de SER onderzoek gedaan naar de betekenis van ambachten voor de Nederlandse economie en samenleving. Hoe maak je de ambachtelijke economie meer toekomstbestendig?