De publicatiespagina komt tot stand in samenwerking met de Stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap. Bekijk hier de  arbeidsmarktonderzoeken (intern en extern), onderzoeksrapporten, adviezen, artikelen en informatie rondom Leven lang ontwikkelen binnen het specialistisch vakmanschap.

Expertisepunt specialistisch vakmanschap 2023

Deze rapportage beschrijft de ontwikkelingen in 2023.

Samenvatting Arbeidsmarktonderzoek Juweliers

Arbeidsmarktonderzoek

Hoe ziet de arbeidsmarkt juweliers eruit? Op welke manier sluit de vakopleiding aan op de arbeidsmarkt? Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Rijnland Advies heeft in opdracht van het Expertisepunt specialistisch vakmanschap in samenwerking met de Federatie Goud en Zilver (FGZ) een arbeidsmarktonderzoek verricht. Het rapport geeft een interessant beeld van de grootte van de branche, medewerkers en trends.

Arbeidsmarktonderzoek Juweliers

Arbeidsmarktonderzoek

Hoe ziet de arbeidsmarkt juweliers eruit? Op welke manier sluit de vakopleiding aan op de arbeidsmarkt? Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Rijnland Advies heeft in opdracht van het Expertisepunt specialistisch vakmanschap in samenwerking met de Federatie Goud en Zilver (FGZ) een arbeidsmarktonderzoek verricht. Het rapport geeft een interessant beeld van de grootte van de branche, medewerkers en trends.

Arbeidsmarktverkenning Uurwerktechniek

Arbeidsmarkt

Het Meld- en expertisepunt werkte met FGZ aan een onderzoek naar de arbeidsmarkt voor Uurwerktechniek, inclusief de aansluiting van vakopleidingen. Dit rapport biedt input voor de kwalificatiedossiers-update in 2023.

Van Meer Waarde Maken

Ambachten

In opdracht van OCW is er in 2021 een onderzoek uitgevoerd in en met de ambachtssector. Het behouden en versterken van de ambachten en vakmanschap met het programma ‘De innovatieve kracht van ambachten, vakmanschap en ontwerp’ in de periode 2022 t/m 2024 (Bureau &Maes)

Verkennend onderzoek restauratieonderwijs

Erfgoed/Restauratie

Het Ministerie van OCW  heeft de directie Erfgoed en Kunsten KBA Nijmegen en Bureau Turf opdracht gegevens een verkennend onderzoek uit te voeren naar de (mogelijkheden ter versterking van) de organisatie van het onderwijs en het functioneren van de samenwerking tussen de betrokken actoren. Het rapport geeft advies voor een meer toekomstbestendige organisatie van het restauratieonderwijs op mbo-niveau.

Arbeidsmarktverkenning Pianotechniek

Arbeidsmarkt

Samen met NPMB en VvPN onderzocht het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap de arbeidsmarkt voor Pianotechniek, inclusief de opleiding Pianotechnicus. Ontdek de bevindingen!

Arbeidsmarktmonitor Creatief vakman

Arbeidsmarktonderzoek

In samenwerking met de brancheorganisaties heeft het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap in 2020 arbeidsmarktonderzoek gedaan naar de arbeidsmarktsituatie van creatief vakman (ABF Research)

Kostbaar en veel waard

Vakmanschap

Op verzoek van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap is in 2019 de balans opgemaakt met oog op de toekomst van specialistisch vakmanschap. Wat hebben we ervoor over? Werkzame aanpakken en voorwaarden voor de continuïteit van kleinschalig specialistisch vakmanschap (Bureau Turf en Rba)

Onderzoek Orthopedisch Schoentechniek

Arbeidsmarktonderzoek

In opdracht van Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap is in 2018 een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd om te komen tot een gedegen basis voor een duurzaam opleidingsarrangement voor orthopedisch schoentechniek. Het opleidingsaanbod en -behoefte mbo/hbo orthopedische schoentechniek voor werkplaats en paskamer zijn in kaart gebracht (Rijnland Advies)

Arbeidsmarktverkenning roerende restauratieveld

Arbeidsmarktonderzoek

Op initiatief van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft RaadSaam Erfgoedprojecten onderzoek gedaan naar het verlies van ambachtelijke kennis in de roerende erfgoedbranche. Het rapport beschrijft een marktverkenning op mbo, hbo en wo niveau.

Erfgoed telt

Erfgoed / Restauratie

In 2018 verscheen het rapport van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De betekenis van erfgoed voor de samenleving.

Arbeidsmarktinformatie Kleinschalig specialistisch vakmanschap

Arbeidsmarktonderzoek

In 2018 is in opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap basisinformatie verzameld die ondersteuning biedt bij het actief vergroten van de aandacht voor de kleinschalige specialistische beroepen (ABF Research)

Arbeidsmarktverkenning Betonstaalverwerking

Arbeidsmarktonderzoek

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft in 2018 arbeidsmarktverkenning verricht naar ‘Hoe kom je tot een duurzaam opleidingsarrangement voor de branche Betonstaalverwerking?’ (Rijnland Advies)

De toekomst van vakmanschap

Vakmanschap

ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo onderzochten de toekomst van vakmanschap. Ze verkenden hoe definities van vakmanschap balanceren tussen een snelle arbeidsmarkttoegang en duurzame inzetbaarheid in een veranderende context.

Aansluiting Mbo-Hbo-WO meubelmaken-meubelrestauratie

Erfgoed / Restauratie

In opdracht van Project Centrum voor RestauratieTechniek is in 2017 onderzoek gedaan naar een doorlopende leerlijn meubelmaken – meubelrestauratie mbo-hbo-wo (V. van Drie)

Structuuronderzoek 2015 Ambachtseconomie

Ambachten

In opdracht van het Centrum voor Ambachtseconomie is in 2015 een structuuronderzoek uitgevoerd. Statistieken over ondernemingen, ondernemers en werknemers gecombineerd met arbeidsmarktprognoses. Het rapport maakt deel uit van de rapportenreeks ‘structuuronderzoeken 2015 ambachtseconomie’ (CvAE/ABFResearch)

Handmade in Holland

Arbeidsmarktonderzoek

In 2013 heeft de SER onderzoek gedaan naar de betekenis van ambachten voor de Nederlandse economie en samenleving. Hoe maak je de ambachtelijke economie meer toekomstbestendig?

Een duurzame samenleving is maakbaar

Ambachten

Is een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen het kompas van de toekomst? De publicatie uit 2012 biedt een verassend doorkijkje in de ambachtseconomie en op de mogelijkheden die zij biedt voor een duurzame toekomst (H. Scholtz)