Verdere stijging aantal mbo-vacatures voor veruit de meeste beroepsgroepen

Student en praktijkopleider voor de opleiding commercieel medewerker
Het aantal mbo-vacatures stijgt nog altijd en het aantal jongeren met een WW-uitkering neemt steeds verder af. Dat blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die UWV en SBB afgelopen week publiceerden.

In 2018 ontstonden ruim 541.000 vacatures op mbo-niveau. Dit is een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging geldt voor veruit de meeste beroepsgroepen. De grootste stijging is te zien bij retail, technische installaties en systemen, winkelambacht en transport en logistiek. Van een daling is met name sprake bij zorg, afbouw en onderhoud en metaal en metalektro.

Veruit de meeste vacatures zijn er bij retail en gastvrijheid, gevolgd door zorg, groothandel en internationale handel, transport en logistiek, metaal en metalektro en technische installaties en systemen. Regionaal ontstonden de meeste vacatures in Groot-Amsterdam, gevolgd door Midden-Utrecht en Rijnmond. In Gorinchem, Midden-Holland en Drenthe ontstond het minste aantal vacatures.

Minder WW-uitkeringen aan jongeren

De instroom van jongeren in de WW is in de periode van januari tot en met april 2019, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, afgenomen met 4 procent. Die daling gold voor de meeste sectoren, vooral in de landbouw, bosbouw en visserij, de detailhandel en de uitzendbranche. Van een toename is sprake in de horeca, het openbaar bestuur, vervoer en opslag en de bouwnijverheid.

De regio’s met de grootste afname zijn Gorinchem, Zeeland en Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe. De regio’s met een toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren zijn Helmond-De Peel, Flevoland, Midden-Brabant en Noordoost-Brabant.