Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023

Lassers
De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de motie Tielen (VVD) om de Subsidieregeling praktijkleren te verlengen tot 2023. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maakten zich ernstig zorgen over de toekomst van het praktijkleren voor bbl-studenten met een leerbaan.

De bezuiniging en de onzekerheid over het voortbestaan van de subsidieregeling na 2019 bedreigden tienduizenden leerbanen in het beroepsonderwijs. Het besluit van de Tweede Kamer volgt op de acties die het beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB-verband samen startten. De succesvolle opleidingsinfrastructuur van onderwijs en bedrijfsleven voor zowel studenten als werkenden kan nu behouden blijven.

Bijna 108 duizend bbl-studenten

Vakmensen zoals lassers, verpleegkundigen en monteurs leren hun vak over het algemeen via de bbl bij erkende leerbedrijven. Van hun studietijd brengen ze meestal vier dagen per week door bij het leerbedrijf en gaan ze één dag naar school. Er zijn bijna 108 duizend bbl-studenten, zo blijkt uit cijfers van SBB. De subsidie stimuleert bedrijven om leerbanen aan te bieden. Ze kunnen subsidie krijgen voor de begeleiding van een student.