Subsidieregeling praktijkleren uitgebreid

Praktijkopleider en student
Minister Bussemaker van OCW heeft de Subsidieregeling praktijkleren met ingang van schooljaar 2017-2018 uitgebreid voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. De regeling voor erkende leerbedrijven die studenten een leerbaan aanbieden was eerder alleen bestemd voor het vmbo, mbo en hbo.

De regeling wordt uitgebreid omdat begeleiding op de werkvloer van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs vergelijkbaar is met begeleiding van vmbo-leerlingen die nu al onder de regeling vallen. Voor de leerlingen gelden dezelfde voorwaarden als voor leerlingen in het vmbo.

SBB ondersteunt erkende leerbedrijven via de Borismethodiek die speciaal op deze doelgroep is afgestemd. Met het oog op de uitbreiding zullen we voor de zomer in overleg met OCW de dienstverlening aan de erkende leerbedrijven verder vormgeven. Zo worden de erkenningsmogelijkheden voor leerbedrijven voor deze doelgroep uitgebreid.

De uitbreiding heeft geen negatief effect op de beschikbare leerbanen in het mbo. Evenmin gaat zij ten koste van het beschikbare budget.

Evaluatie bestaande regeling

RVO.nl onderzoekt in welke mate de huidige regeling voor mbo-studenten aansluit bij de behoefte. Hiervoor vragen zij leerbedrijven een korte vragenlijst in te vullen. Dat kost circa vijf minuten. De antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Bent u leerbedrijf? Geef uw mening, ook als u de regeling nog niet kent.

Geef uw mening