SBB zoekt voor meer dan 13.000 mbo-studenten een nieuwe plek

SBB zoekt voor meer dan 13.000 mbo-studenten een nieuwe plek
Mbo-scholen hebben een tekort van 13.000 stages en leerbanen voor studenten in het huidige schooljaar 2019-2020. De sectoren luchtvaartdienstverlening, entertainment, gastvrijheid, sport en bewegen, uiterlijke verzorging en orde en veiligheid melden veel tekorten. SBB haalde deze cijfers op bij de mbo-scholen en het meldpunt Stagetekorten.

Direct meer weten? s-bb.nl/helpt

 

SBB werkt er met leerbedrijven en de scholen hard aan om voor elke student een passende oplossing te vinden. We inventariseren bij scholen hoe het gaat met stages en leerbanen voor de studenten en actualiseren deze beelden voortdurend. In korte tijd hebben bijna alle mbo-scholen gereageerd. Voor de studenten die nu een stage of leerbaan nodig hebben, zoekt SBB samen met de scholen naar een passende oplossing bij erkende leerbedrijven in de regio.

Voor heel veel studenten al een oplossing gevonden

Voor heel veel studenten heeft SBB op deze manier de afgelopen tijd al een oplossing gevonden, onder meer door een ander leerbedrijf te zoeken, nieuwe leerbedrijven te werven of te zorgen voor creatieve oplossingen. Denk aan de mogelijkheid om twee studenten op één stageplek te laten meedraaien of te zorgen dat ze tijdens hun opleiding bij meer dan één leerbedrijf terechtkunnen. Bovendien informeert SBB leerbedrijven over financiële ondersteuning die het aantrekkelijk maakt om studenten in dienst te houden.

De initiatieven maken deel uit van het SBB-actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. SBB doet dit in opdracht van het kabinet.

Het effect van de tekorten per marktsegment (bekijk de volledige Power BI)

Grootste dalingen gestarte stages in ict, juridisch, entree, groothandel en sport en bewegen

Op s-bb.nl/helpt toont SBB vanaf vandaag weer actuele cijfers over stages, leerbanen en werkgelegenheid per sector en regio. Zo blijkt dat het aantal gestarte stages en leerbanen in de maand april ten opzichte van vorig jaar met meer dan de helft (56%) is afgenomen. Terwijl in april 2019 bijna 22.500 studenten met een stage of leerbaan van start gingen, waren dat er afgelopen maand circa 10.000. In Friesland was er een stijging, maar alle andere regio's tonen forse dalingen.

Het aantal bbl-studenten dat met een leerbaan van start ging nam af van bijna 3.500 tot meer dan 1.500. Het aantal bol-studenten dat aan een stage begon daalde van bijna 19.000 naar bijna 8.500. De grootste dalingen vonden plaats in ict, juridisch, entree, groothandel en sport en bewegen. Een stijging was er in groen.

Gestarte leerbanen en stages in april 2019 en april 2020 (bekijk de volledige Power BI)

Cijfers laten tot op studentniveau zien hoe het ervoor staat

Hannie Vlug, directievoorzitter van SBB: “Wij zetten alles op alles om te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo’ers, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. De eerste grootschalige uitvraag die SBB heeft gedaan, onderstreept nog eens hoe nodig dat is. Onze adviseurs zijn samen met de scholen voortdurend aan de slag om oplossingen te vinden.”

“Alleen door de handen ineen te slaan maken we het mogelijk dat mbo-studenten hun opleiding kunnen afmaken”, benadrukt Vlug. “Met de unieke cijfers over stages en leerbanen, die tot op studentniveau laten zien hoe het ervoor staat, bewijzen we de waarde van onze samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Op de nieuwe website Leerbanenmarkt.nl kunnen we onze unieke cijfers en expertise inzetten om te zorgen voor leerbanen. Met onze campagne op radio, tv en socialmediakanalen zetten wij ons actieplan kracht bij.”

Leerbanenmarkt.nl voor potentiële en actieve bbl-studenten

De nieuwe website Leerbanenmarkt.nl is speciaal ontwikkeld voor beschikbare leerbanen. De website toont relevante informatie voor zowel potentiële als actieve bbl-studenten. Zo vindt de bezoeker er alle beschikbare leerbanen bij erkende leerbedrijven, per opleiding en regio. Ook ziet hij of zij welke scholen welke opleidingen aanbieden. Bovendien worden kansrijke beroepen en sectoren extra belicht.

Om te voorkomen dat de werkloosheid stijgt, is het belangrijk om elke beschikbare leerbaan zo goed mogelijk te benutten. Soms zijn er wel leerbanen bij erkende leerbedrijven, maar kunnen jongeren en werkzoekenden ze niet vinden. Daarom brengt SBB, naast bbl-studenten en scholen, de website via gemeenten en UWV ook onder de aandacht van werkzoekenden met werkervaring.

Uitvraag voor het nieuwe schooljaar

In mei start SBB ook met een uitvraag bij mbo-scholen voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. Op basis van de inschrijvingen, bespreken de adviseurs van SBB met de scholen of er voldoende stages en leerbanen zijn voor het nieuwe schooljaar. Bij verwachte tekorten onderneemt SBB actie door leerbedrijven te stimuleren stages en leerbanen beschikbaar te stellen.

Om het actieplan extra kracht bij te zetten doet SBB deze week via radio en televisie een oproep aan scholen en bedrijven. SBB wil scholen en bedrijven zo motiveren om tekorten aan stages en leerbanen per beroepsopleiding te blijven melden bij de contactpersoon van SBB of via het meldpunt Stagetekorten. Op die manier houden we de tienduizenden studenten aan de slag.

Actieplan om stages en leerbanen te behouden

Eind april presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven willen hiermee schooluitval en een toename van de werkloosheid zo veel mogelijk voorkomen. Met het actieplan, dat aansluit op landelijke en regionale initiatieven, geeft SBB invulling aan de oproep van de ministeries van OCW en SZW om het talent in goede banen te leiden.

Benieuwd naar het actieplan, actuele cijfers en ander nieuws? s-bb.nl/helpt