SBB adviseert kracht mbo-2-studenten nog beter te benutten

SBB adviseert kracht mbo-2-studenten nog beter te benutten
Van aircomonteur tot zorgmedewerker: iedereen heeft dagelijks plezier van de tientallen beroepen op mbo-niveau 2. Met maatwerk en extra ondersteuning voor de vakmensen van de toekomst, kunnen we de kracht van deze beroepen nog beter benutten. Dat adviseert SBB aan minister van OCW Ingrid van Engelshoven.

Begin dit jaar vroeg minister Van Engelshoven aan SBB wat er mogelijk is op niveau 2 van het mbo, om studenten beter voor te bereiden op zelfredzaamheid, uitstroom naar werk of doorstroom naar een hoger mbo-niveau. Zo dacht de minister aan aanpassingen binnen de kwalificatiestructuur, ‘bijspijkerkeuzedelen’ en andere maatregelen.

Aantal studenten in een kwetsbare positie neemt toe

Een grote groep studenten doet het prima op niveau 2. Toch blijkt uit recent onderzoek* dat in het mbo, met name op dit niveau, het aantal studenten in een kwetsbare positie toeneemt. De groep kenmerkt zich door een grote diversiteit. Deze studenten hebben moeite met het maken van een beroepskeuze, of vragen meer dan gemiddelde begeleiding.

Bij een recessie wordt juist deze groep hard geraakt

Bovenop deze vraagstukken zal ook de coronacrisis de basis van de arbeidsmarkt hard raken. Jongeren hebben vaker flexibele of kleine contracten en de ervaring leert dat bij een recessie deze groep als eerste zijn baan verliest, vooral in de dienstverlenende beroepen. Juist deze beroepen zijn aantrekkelijk voor onder andere studenten in een kwetsbare positie.

Kwalificatiestructuur biedt nu al veel ruimte

De kwalificatiestructuur biedt nu al veel ruimte om kwalificaties optimaal vorm te geven. Onderwijs en bedrijfsleven actualiseren kwalificaties regelmatig om deze, passend bij de sector, actueel en relevant te houden. Mogelijk biedt een sectoroverstijgend dossier voor dienstverlenende beroepen nog meer kansen. Op basis van verwantschappen tussen kwalificaties gaat SBB die optie onderzoeken.

Meerwaarde ligt vooral in andere maatregelen

De werkelijke meerwaarde voor de vraagstukken die de minister schetst, ziet SBB vooral in andere maatregelen. Zo valt een enorme winst te behalen in het goed organiseren van maatwerk. Niet voor alle studenten op niveau 2, maar juist voor degenen die dit nodig hebben. Denk aan tijd voor oriëntatie, middelen voor extra begeleiding en aandacht voor taal. Dat leidt tot zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en een gevoel van waardering.

Nu investeren verdient zich straks dubbel terug

Juist nu, met een recessie op komst, vraagt SBB de minister middelen vrij te maken voor scholen en werkgevers, en voor de bekostiging van het onderwijs in gesprek te gaan met de MBO Raad. Alles wat we nu investeren in preventie en extra ondersteuning, verdient onze samenleving in de toekomst dubbel terug. Zeker omdat de arbeidsmarkt deze vakmensen straks weer nodig heeft.

* Advies van de commissie macrodoelmatigheid mbo over economisch-administratieve beroepsopleidingen en interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt