Partners slaan handen ineen om kans op baan te vergroten

Een nieuwe regionale mobiliteitsaanpak om de kans op een baan te vergroten. Daarvoor ondertekenden werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV in nauwe samenwerking met het mbo en SBB vandaag een intentieverklaring.

Door de coronacrisis verkeren mensen in onzekerheid omdat ze hun baan dreigen te verliezen of omdat ze die recent hebben verloren. Om deze doelgroep zoveel mogelijk naar een nieuwe baan te begeleiden bundelen de partners hun krachten in een nieuwe regionale mobiliteitsaanpak, elk vanuit hun eigen inzet, expertise en verantwoordelijkheid.

Initiatief van minister en staatssecretaris van SZW

Met het ondertekenen van de intentieverklaring nemen de partners zich voor om een landelijk dekkend mobiliteitsnetwerk voor integrale crisisdienstverlening op te zetten en vorm te geven. Ook scholing maakt daarvan deel uit. De aanpak is een initiatief van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mbo-infrastructuur en producten en diensten breder inzetten

Hannie Vlug, directievoorzitter van SBB, ondertekende de intentieverklaring vandaag namens SBB: “Ik ben blij en trots dat wij als onderwijs en bedrijfsleven onze goede mbo-infrastructuur en de producten en diensten die we hebben ontwikkeld voor praktijkleren nu ook breder kunnen inzetten.”

Vakmensen weer aan de slag waar ze hard nodig zijn

Met de bestaande infrastructuur maakt SBB niet alleen het verschil voor 500.000 jongeren op weg naar een mbo-diploma, maar ook voor werkenden of werkzoekenden. Met om- en bijscholing en praktijkleren bij een erkend leerbedrijf kunnen deze vakmensen een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring halen en weer aan de slag gaan in een sector waar ze hard nodig zijn.

Concrete bijdrage SBB

SBB draagt als volgt concreet bij aan de regionale mobiliteitsaanpak:

  • Inzicht bieden in leermogelijkheden bij erkende leerbedrijven, met onder meer Leerbanenmarkt.nl.
  • Helpen bij het werven van nieuwe stages en leerbanen.
  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe mbo-certificaten voor kansrijke sectoren en informatie geven over bestaande mbo-certificaten.
  • Informeren van leerbedrijven en scholen over bestaande opties om via werken en praktijkleren een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring te behalen.
  • Informeren over kansrijke sectoren met feiten en cijfers over de arbeidsmarkt en beroepen.