Kennis behouden over specialistisch vakmanschap

Student maakt klokken
Hoe behouden we de kennis over het specialistisch vakmanschap? Om deze vraag te beantwoorden is een onderzoek gestart naar de verankering van het specialistisch vakmanschap. Het rapport verschijnt eind deze maand en een aantal resultaten worden alvast gedeeld.

Het onderzoek is gebaseerd op verschillende recente studies over het kleinschalig vakmanschap. Daarnaast zijn zes beroepen uit de sector onderzocht, namelijk: de natuursteenbewerker, de steigerbouwer, de creatief vakman, de schoenhersteller, de goud- en zilversmeden, juweliers en horlogemakers. In het rapport worden de ontwikkelingen in de zes beroepen beschreven. Hierbij komt duidelijk naar voren dat een goede dialoog en samenwerking tussen de onderwijsinstelling en branche, gedragen door een gezamenlijke verantwoordelijkheid, de basis vormt voor de continuïteit van de opleiding. Het rapport wordt eind maart gedeeld.

Op de kaart

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat het kleinschalig specialistisch vakmanschap op de kaart staat bij de samenleving, beleid en politiek. De opleidingen en beroepen hebben een fundamentele plek in het mbo gekregen. Dit is onder andere bereikt door de ophoging van de bekostigingsfactor, een eigen sectorkamer en marktsegmenten en het alleenrecht als een opleiding dreigt te verdwijnen.