Herziening: kwalificatiedossiers vastgesteld, keuzedelen naar Kamer

Werken op de veiling
In de herziening van de kwalificatiestructuur mbo zijn twee grote stappen voorwaarts gezet. Alle beschikbare herziene kwalificatiedossiers zijn vastgesteld door de minister van OCW. Het wetsvoorstel voor de herziening, waarmee de introductie van keuzedelen een fundament krijgt, is naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de herziening van de kwalificatiestructuur mbo zijn twee grote stappen voorwaarts gezet. Alle beschikbare herziene kwalificatiedossiers zijn vastgesteld door de minister van OCW. Ook de staatssecretaris van EZ is akkoord met de herziene dossiers voor het groene mbo. Het wetsvoorstel voor de herziening, waarmee de introductie van keuzedelen een fundament krijgt, is naar de Tweede Kamer gestuurd. Die kan zich er nu over gaan buigen.

Voorbereiding scholen

De regeling Vaststelling kwalificatiedossiers 2015-2016 is op 26 februari in de Staatscourant gepubliceerd. Daarmee zijn de 168 herziene kwalificaties, die SBB op 30 januari had aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dijksma, formeel vastgesteld. Scholen kunnen zich voorbereiden op het onderwijs gebaseerd op de nieuwe dossiers. De vastgestelde dossiers zijn geldig vanaf 1 augustus 2015; scholen mogen er dan op vrijwillige basis mee starten. Per 1 augustus 2016 is invoering van de herziene kwalificatiestructuur definitief.

Introductie keuzedelen

Meest in het oog springend onderdeel van de herziening in het mbo is de introductie van keuzedelen. Aan alle kwalificatiedossiers worden keuzedelen toegevoegd, als verrijking van de opleiding. Om de introductie van keuzedelen in het mbo mogelijk te maken, is wetswijziging nodig. Het betreffende wetsvoorstel is in de laatste week van februari naar de Tweede Kamer gestuurd en staat op de website van de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt het voorstel behandeld in het voorjaar, waarmee we op schema lopen voor de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.

Dossiers en keuzedelen downloaden

Op Kwalificatiesmbo.nl zijn alle herziene kwalificatiedossier te vinden. Op die site staat ook een overzicht met keuzedelen die op dit moment in ontwikkeling zijn bij de kenniscentra. De keuzedelen die klaar zijn, worden meteen gepubliceerd op Kwalificatiesmbo.nl.