Eerste reactie SBB op advies Commissie macrodoelmatigheid mbo

gebouw sbb
Vandaag is een advies aan de minister van OCW openbaar gemaakt. Het betreft het advies van de Commissie macrodoelmatigheid mbo over de creatieve mbo-opleidingen. Onderwijs en bedrijfsleven die samenwerken in SBB nemen de uitkomsten, die op het eerste gezicht snoeihard zijn, serieus.

SBB gaat met werkgevers, werknemers en onderwijs de aanbevelingen bespreken in de sectorkamers en thema-adviescommissies, ook in relatie tot de instroom in bijvoorbeeld zorg en techniek. Een nadere analyse is noodzakelijk om de oplossingen per opleiding in kaart te brengen en acties te bepalen.

Brede drievoudige opdracht

Het is van belang om te benadrukken dat het mbo voor een brede drievoudige opdracht staat: burgerschap, doorstroom naar een vervolgopleiding (leven lang ontwikkelen) en kwalificeren voor de arbeidsmarkt. SBB blijft zich inzetten om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te optimaliseren, zodat studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben.