Ambachtelijke economie heeft de toekomst

Student en praktijkopleider
In de Volkskrant van 5 december 2017 stond het artikel ‘De ambachtelijke economie heeft de toekomst’. Hierin wordt ingegaan op het voorstel van het CDA om een reddingsplan op te stellen om te voorkomen dat traditionele ambachten, zoals rietsnijders, schaapherders en ambachtelijke botenbouwers uit Nederland verdwijnen.

Het voorstel van het CDA wordt door coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie ondersteund. Het belang van het behoud van de ambachtsberoepen is volgens het CDA niet alleen ingegeven vanuit cultuurhistorisch perspectief, maar bijvoorbeeld ook vanwege het toeristische belang voor Nederland. Rietsnijders dragen daarnaast bij aan plattelandsontwikkeling, omdat zware machines niet in staat zijn om het ambachtelijke werk van rietsnijders uit te voeren.

Graag met de handen werken

Dat ambachtelijke beroepen simpelweg verdwijnen als gevolg van marktwerking, vindt Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, niet opgaan. Hij heeft de stellige overtuiging dat de ambachtelijke economie de toekomst heeft, omdat de vraag naar ambachtslieden altijd zal blijven bestaan. Er blijven namelijk altijd mensen die graag met hun handen werken. Hij pleit niet alleen voor politieke steun maar vooral ook voor een herwaardering van ambachtelijke beroepen. Ambachtslieden moeten meer gewaardeerd gaan worden in Nederland, net zoals in landen als Italië en Duitsland het geval is.

Middelen reserveren

Het CDA vraagt in zijn voorstel om aparte middelen te reserveren in de onderwijsbegroting om ambachten onder de aandacht te brengen, omdat de partij gelooft dat investeren in het onderwijs de beste manier is om traditionele ambachten in Nederland te behouden.