Alle mbo-scholen kunnen aan de slag met mbo-certificaten

Student en praktijkopleider werken aan een raamkozijn
30 april zijn de eerste veertien mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen gepubliceerd in de Staatscourant. Met een mbo-certificaat kunnen werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Na de pilotscholen kunnen nu ook alle andere scholen samen met werkgevers ermee aan de slag.

In 2018 introduceerden beroepsonderwijs en bedrijfsleven een pilot voor veertien mbo-certificaten, als nieuw instrument voor leven lang ontwikkelen. Datzelfde jaar zijn de pilotscholen al met de scholingstrajecten gestart. Nu minister van OCW Ingrid van Engelshoven de eerste veertien certificaten heeft vastgesteld, zijn ook andere scholen in de gelegenheid om daarmee aan de slag te gaan.

Begin mei vindt u de definitieve certificaten op kwalificaties.s-bb.nl. Tot die tijd kunt u hieronder de conceptversies alvast bekijken.

Voorbeeld

Een voorbeeld is het mbo-certificaat ‘Adviseren over energiebesparende maatregelen’. Om het certificaat te behalen volgen de deelnemers van diverse technische installatie- en adviesbedrijven beroepsgerichte onderdelen van de niveau 4-opleiding tot commercieel technicus. Dat is van belang door de energietransitie en de snelle technologische ontwikkelingen, waarbij de markt naast uitvoerende vaardigheden steeds vaker ook ontwerpende, adviserende en innoverende vaardigheden vraagt.

Het lesprogramma is interessant voor zowel vakmensen met een mbo 3-diploma, als met een mbo 4-diploma in een andere technische richting. Bovendien is het geschikt voor werknemers met een hbo-diploma die zich willen verbreden of verdiepen. Het certificaat is een initiatief van het MBO College van NCOI Opleidingen. Het onderwijsprogramma is samengesteld in overleg met de bedrijven Eneco en Kemkens en de sociale partners Techniek Nederland, NVKL, OTIB en FNV.

Uitbreiding van de pilot

Vanaf 23 mei kunnen samenwerkingsverbanden van scholen, bedrijven en sociale partners nieuwe voorstellen indienen. Deze uitbreiding van de pilot betreft maximaal 24 certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen.