Adnan Tekin per 1 januari 2021 voorzitter SBB

Adnan Tekin is in 2021 voorzitter van SBB. Op voordracht van het bestuur van SBB en vanuit het gedeelde eigenaarschap voor het beroepsonderwijs benoemde minister van OCW Ingrid van Engelshoven hem dit jaar tot voorzitter. Tekin volgt hiermee Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink op.

Als voorzitter van de MBO Raad maakte Adnan Tekin al deel uit van het bestuur van SBB. Hij maakt zich met name sterk voor thema’s als onderwijs en arbeidsmarkt, kwetsbare groepen, de aanpak van stagediscriminatie, de aanpak van jeugdwerkloosheid en onderwijskwaliteit. Het voorzitterschap van SBB sluit hier naadloos bij aan.

Breed landelijk en regionaal netwerk

Door zijn werk voor de Tweede Kamer, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland beschikt Tekin over een breed landelijk en regionaal netwerk binnen de overheid, de politiek en het bedrijfsleven. Dat netwerk en zijn ervaring met de genoemde thema’s komen bij SBB uitstekend van pas.

Elkaar goed weten te vinden

Tekin: “Als de coronacrisis iets aan het licht heeft gebracht, dan is dat wel dat werkenden en ook werkzoekenden in mbo-beroepen zich een leven lang ontwikkelen om een kansrijke positie op de arbeidsmarkt te behouden of te verwerven. Bedrijven en mbo-scholen weten elkaar in de regio en in vele sectoren al goed te vinden in innovatie en doorontwikkeling. SBB zou dit proces kunnen versterken en versnellen.”

Voldoende en kwalitatief goede stages en leerbanen

Belangrijk is de drievoudige kwalificatie die mbo-studenten een stevige ondergrond biedt om zich door te ontwikkelen. Hierna is een leven lang ontwikkelen van groot belang, evenals de inzet op het sociale domein om zoveel mogelijk mensen een goede kans te geven in onze samenleving. “Net als voor die andere zo belangrijke taak van SBB, het zorgen voor voldoende en kwalitatief goede stages en leerbanen voor mbo-studenten bij erkende leerbedrijven, blijf ik daar nu als voorzitter met plezier mijn schouders onder zetten.”

Afwisselend voorzitterschap

Het bestuur van SBB bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfsleven en voor de helft uit vertegenwoordigers van de mbo-scholen. Het voorzitterschap van SBB wordt per jaar afwisselend vervuld door een werkgevers- of werknemerslid van het bestuur en de voorzitter van de MBO Raad. In 2020 was Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van FME en VNO-NCW de voorzitter. Zij is in 2021 vicevoorzitter.

Zie ook: