Deltion College helemaal over op BPV Monitor van SBB

Student en praktijkopleider
Het Deltion College in Zwolle gebruikt sinds kort de landelijke BPV Monitor van SBB om de kwaliteit van alle stages en leerbanen te meten. Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider, de contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. De antwoorden helpen leerbedrijven, scholen en SBB de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren.

SBB is blij met de stap van het Deltion College. Te meer omdat zij actief alle leerbedrijven over de monitor informeren om zo de respons te vergroten. Om andere scholen ook inzicht te geven in hoe het Deltion College de BPV Monitor nu inzet, stelde SBB een aantal vragen aan Michael van der Ploeg, projectleider BPV van het Deltion College.

Hoe gaat het Deltion College de BPV Monitor gebruiken?
“Net als andere scholen kan het Deltion College een kwaliteitsslag maken in de beroepspraktijkvorming. Dat willen we doen op de matching tussen student en stage, op de aansluiting van het geleerde en de stageplaats en in de begeleiding. We voeren gerichte verbetermaatregelen door op basis van de gegevens uit de BPV Monitor. Nu ontvangen we vanuit de BPV Monitor twee keer per jaar nieuwe data. Een grote wens is natuurlijk dat die informatie elk moment actueel is. Om zelf bij te dragen aan de dataverzameling voor de monitor investeren we in voorlichting naar iedereen die ermee in aanraking komt. Daarmee hopen we op herkenning en uiteindelijk op een hoge respons.”

Waarom hebben jullie gekozen voor de BPV Monitor?
“De opleidingen binnen het Deltion College werkten met diverse instrumenten voor feedback over de tevredenheid van studenten en leerbedrijven. Een leerbedrijf met studenten van verschillende opleidingen kreeg hierdoor te maken met verschillende onderzoeken. Tegelijkertijd was het intern lastig de uitkomsten voor tevredenheid met elkaar te vergelijken om vervolgens de juiste verbeteringen door te voeren. Eén enquête zorgt volgens ons ook voor herkenning bij leerbedrijven, wat de respons zal verhogen waardoor ook de informatie waardevoller wordt. De BPV Monitor van SBB bracht uitkomst. Het geeft ons én de juiste input én het gemak van een geautomatiseerd proces van uitvragen.”

Wat wil Deltion bereiken met de BPV Monitor?
“Wat we willen bereiken is dat de leerbedrijven het vanzelfsprekend vinden om na afloop kritisch te zijn op ons, op onze student en op leren in het mbo. Datzelfde geldt voor de student. Stage is een belangrijke periode voor hen. Ze maken kennis met hun toekomstige beroep. Werken en leren in de praktijk moet daarom goed zijn. Pas na een evaluatie – zowel mondeling als schriftelijk – zou je een stageperiode ook écht als afgerond mogen beschouwen. Alleen zo geven we studenten de beste praktijkopleiding waar zij recht op hebben en het werkveld de vakmensen die het nodig heeft.”

Welke tips heb je voor andere scholen die met de BPV Monitor aan de slag willen?
“Wat belangrijk is, is om vooraf goed na te denken over hoe je dit instrument in je staande organisatie brengt. En dat je kiest voor één instrument en daarop stuurt. Denk na over wat je doet met de data die het onderzoek oplevert en over het proces van bijsturen. En zoals eigenlijk voor alles geldt: zorg dat je intern begint, dat je je eigen mensen meeneemt, ophaalt wat er nodig is aan informatie en duidelijk bent in wat je van elkaar verwacht.”

Zie ook: