SBB Studentenkamer

Zorgen dat studenten de beste praktijkopleiding krijgen, met uitzicht op een baan. Dat is de eerste van twee doelen van SBB. Om dit nog beter te realiseren willen we ook van studenten zelf horen wat zij vinden, willen en nodig hebben.

SBB Studentenkamer

In SBB Studentenkamer zitten jongerenorganisaties die luisteren naar de mbo-studenten in Nederland. Zij:

  • bespreken onderwerpen die te maken hebben met de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt
  • geven gevraagd en ongevraagd advies over beleid dat onderwijs en bedrijfsleven bij SBB samen vormgeven
  • dienen als klankboard voor SBB bij het ontwikkelen van producten voor studenten en bij communicatie naar studenten
  • zorgen dat de student altijd centraal staat

Deelnemers

De volgende organisaties en personen zijn bij SBB Studentenkamer betrokken:

  • FNV Jong, Jimme Nordkamp (bestuurslid FNV Jong)
  • CNV Jongeren, Justine Feitsma (voorzitter CNV Jongeren)
  • JOB, Noah Haji (voorzitter JOB)

Laat je horen!

Ben jij mbo-student en heb je een goed idee of wil je je mening geven, bijvoorbeeld over jouw stage of leerbaan, KiesMBO.nl, Stagemarkt.nl of deze website? Dat kan!

Laat je horen!