Directie

 

Hannie Vlug - directievoorzitter

“Werk maken van praktijkleren. Dat is waar SBB voor staat. Voor vmbo-leerlingen, mbo-studenten en volwassenen die zich een leven lang ontwikkelen. Ik ben trots op de unieke samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven die dat mogelijk maakt en waarmee we scherp houden aan welke kennis en vaardigheden de arbeidsmarkt behoefte heeft.”

Hannie Vlug, directievoorzitter

 

 
Hayo van der Brugge, directeur Dienstverlening

 

Bestuur

Het algemeen bestuur (AB) van SBB telt zes vertegenwoordigers van het georganiseerd bedrijfsleven en zes van het onderwijs. Het AB vergadert zes keer per jaar.

Het AB kent twee duovoorzitters die bij toerbeurt een jaar voorzitter respectievelijk vicevoorzitter zijn. De voorzitter van de MBO Raad is automatisch duovoorzitter namens het onderwijs. De andere duovoorzitter wordt voorgedragen vanuit het bedrijfsleven. De minister van OCW benoemt beide duovoorzitters definitief.

Het dagelijks bestuur (DB) wordt gevormd door de twee duovoorzitters plus twee andere leden van het AB.

Duovoorzitters

De duovoorzitters van SBB zijn Claudia Reiner en Adnan Tekin.

Adnan Tekin - duovoorzitter

"Ondernemen en opleiden gaan hand in hand. We staan aan de lat voor grote maatschappelijke uitdagingen en transities. Daarom moeten we vandaag investeren in de vakmensen van de toekomst. De samenwerking binnen SBB geeft richting om al die betekenisvolle sectoren te kunnen faciliteren in hun opgaven. Mooi om daaraan bij te dragen.”

Claudia Reiner

 
Claudia Reiner - duovoorzitter “In het mbo leiden we vakmensen op voor de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Het hart van de opleidingen is leren op de werkvloer. Dankzij onze samenwerking met het bedrijfsleven binnen SBB blijven de opleidingen up-to-date voor de kennis en vaardigheden die nodig zijn én kunnen we rekenen op goede en voldoende stages en leerbanen.”

Adnan Tekin