Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

begeleider gehandicaptenzorg

Onderwijs en bedrijfsleven maken voor de sectoren zorg, welzijn en sport afspraken over de thema's kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de sectorkamer.

Vertegenwoordigers

De sectorkamer heeft twaalf zetels met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs.

Leden namens onderwijs (bekostigd en particulier)

 • Jan Jacob van Dijk, voorzitter (ROC A12 COG)
 • Hanny Vroom (ROCvAF)
 • Carlo Segers (Friesland College)
 • Mayke Ruven (ROC van Twente)
 • Elma Schot (Capabel)
 • Patrick Tummers (ROC Gilde Opleidingen)

Leden namens bedrijfsleven (werkgevers en werknemers)

 • Erik Lenselink (NOC*NSF)
 • Frank Bluiminck (VGN) 
 • Joost Veldt (CNV)
 • Elise Merlijn (FNV Zorg en Welzijn)
 • Stella Salden (Nu '91)

Marktsegmenten

Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de sectorkamer. Ieder marktsegment bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven.

Leden Zorg en welzijn

Namens onderwijs:

 • Harrie Bemelmans, voorzitter (ROC Nova College)
 • Josje Verhoeven (ROC Rivor)
 • Joke de Jonge (ROC Noorderpoort)
 • Ronald Verbers (Variva Opleidingen)
 • Mark Meijering (Rijn IJssel)
 • Astrid Schat (MBO Utrecht)
 • Jacqueline Karsten (ROC van Amsterdam)
 • Gezina van der Kolk-Dekker (MBO Amersfoort)
 • Gerrard Vinke (ROC Landstede)
 • Thera van Bockel (NCOI)
 • Koen Hölscher (ROC Midden Nederland)
 • Evelyne Koene (ROC Friesland)

Namens bedrijfsleven:

 • Edwin Luttik, vicevoorzitter (Sociaal Werk Nederland)
 • Berry Tijsse Klasen (CNV)
 • Carla Schipperheijn (Kinderopvang)
 • Florian Bootsman (Jeugdzorg Nederland) / Ilona Weggeman (Jeugdzorg Nederland)
 • Rian van Nispen (FNV Bondgenoten)
 • Minie Eising (VGN)
 • Devie Rusch (ActiZ)
 • Tineke Holwerda (Ziekenhuis Gelderse Vallei)
 • Corina Munts (Bo Geboortezorg)
 • vacature

Leden Sport en bewegen

 

Namens onderwijs:

 • Ronald Klomp, voorzitter (Scalda)
 • Bert Hamhuis (Landstede)
 • Laura Baars (NCOI)

Namens bedrijfsleven:

 • Jan Minkhorst (NOC*NSF)
 • Ronald Wouters (NLActief)
 • Fons de Kok (Sportservice Noord-Brabant)
 • Michiel van Dam (Woest Zuid)

Leden Uiterlijke verzorging

Namens onderwijs:

 • Mirjam Riethof, voorzitter (ROC van Amsterdam)
 • Monique Bosch (Gelders opleidingsinstituut)
 • Ronald van Schalkwijk (ROC Midden Nederland)
 • Floris Kieboom (Internationaal Opleidingsinstituut Thomas)

Namens bedrijfsleven:

 • Patrick Greveling (ANBOS)
 • Annekarien Kortenbout (ANBOS)
 • Monique van Vemde (FNV Mooi)

Leden Assisterende gezondheidszorg

Namens onderwijs:        

 • Ingrid van Steenhoven, vicevoorzitter (Zadkine)        
 • Lida Pampiermole (ROC Friese Poort)
 • Petra van Bussel (NIPA Eindhoven)

Namens bedrijfsleven:

 • Pauline Hoogerwerf, voorzitter (SBA)               
 • Hans van Zijp (KNMT)              
 • Sietsche van Gunst (NVDA)
 • Elsbeth Zeijlemaker (SSFH, namens LHV en Ineen)

Overzicht kwalificatiedossiers

Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor een of meer mbo-opleidingen. 

Ga naar alle vastgestelde kwalificatiedossiers

Trendrapportage

Met trendrapportages brengt SBB de trends en ontwikkelingen van sectoren en marktsegmenten in beeld.

Bekijk de trendrapportage Zorg, welzijn en sport