Woningstoffeerder

De woningstoffeerder richt zich op woningstoffering, projectstoffering, inrichting en interieurtextiel. Hij meet de woning op en legt vloerbedekking.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

2 en 3
Onderwijsaanbieder(s)

Hout- en Meubilerings College (HMC), ROC Deltion College,

ROC Midden Nederland

Aantal studenten schooljaar 2019-2020 96 (bbl)

Vakfacts

  • meet en calculeert
  • bewerkt vloeren voor
  • legt vloerbedekking
  • plaatst raambekleding.

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • De consument heeft steeds meer aandacht voor trends en uitstraling. Stoffering wordt daardoor eerder vervangen dan technisch noodzakelijk is.
  • De consument wordt mondiger en kritischer en weet door de diverse media wat hij wil. De woningstoffeerder krijgt bij de klant op karwei ook te maken met deze ‘kritische’ klant.
  • Ook blijven technologische ontwikkelingen plaatsvinden. De woningstoffeerder zal zich steeds nieuwe technieken (en bijbehorende kennis over de eigenschappen van materialen en gereedschappen) moeten eigen maken om te kunnen werken volgens de nieuwe methoden en met de nieuwe materialen en gereedschappen en de (veiligheids)eisen die daaraan gesteld worden. Meer specialisatie van bedrijven, waardoor specialistische vakkennis en kunde van de woningstoffeerder noodzakelijk is.

(Verantwoordingsinformatie dossier Woningstofferen)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de woningstoffeerder en allround woningstoffeerder

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Branche Vereniging Projectinrichting (BVP)