Wanneer melden

lijstenmaker

Wilt u weten of uw melding aan de voorwaarden van het Meld- en expertisepunt voldoet? Beantwoord vijf vragen. 

Is uw beroepsgroep kleinschalig?

 • de beroepsgroep (niet de branche) telt minder dan 2.500 werkzame personen
 • óf de beroepsgroep telt 2.500 tot 5.000 werkzame personen, maar neemt snel af
 • óf de opleiding telt landelijk minder dan 100 studenten

Is uw beroepsgroep specialistisch?

 • nieuwe instroom is niet op te vangen met anders-, kort- of niet-geschoolde beroepsbeoefenaren
 • voor de kwaliteit, continuïteit en innovatie van het beroep is een specifieke opleiding noodzakelijk
 • meer dan 50% van de kennis en vaardigheden komt niet overeen met die van andere beroepen

Heeft uw beroepsgroep toekomstperspectief?

 • tussen nu en vijf jaar is nieuwe instroom nodig op de arbeidsmarkt
 • uitbesteden van het beroep en/of de opleiding naar het buitenland is niet gewenst
 • het beroep heeft aantoonbaar toegevoegde waarde

Is uw beroepsgroep bedreigd?

 • er is onvoldoende instroom om de beroepsgroep in stand te houden
 • de branche en de opleiding hebben onvoldoende mogelijkheden om te investeren
 • er is onvoldoende samenwerking tussen beroepsgroep en onderwijs

Voelen onderwijs en bedrijfsleven zich samen probleemeigenaar?

 • de beroepsgroep en potentiële opleiders vinden het belangrijk dat de opleiding blijft bestaan
 • de beroepsgroep en potentiële opleiders zijn bereid zich in te zetten