Vormenmaker

De vormenmaker maakt, repareert of modificeert verschillende vormen voor uiteenlopende industrieën.

Algemeen  

Niveau

3
Onderwijsaanbieder(s)

ROC van Twente

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 0 (bbl)

 

Vakfacts

 • maakt onderdelen voor de vorm en stelt deze samen
 • analyseert de reparatie of opdracht
 • repareert of wijzigt vormen
 • demonteert en herstelt vormen en vervangt onderdelen

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

 • Meer traditionele modelmakerijen zullen hun werkgebied verbreden richting het maken van matrijzen, maar ook richting de maquettebouw en het maken van designstukken, prototypen en mallen voor de betonbouw. Om voldoende inzetbaar te blijven heeft hij vakkennis en kent hij verschillende vaardigheden.
 • Een vormenmaker heeft veel kennis en inzicht nodig van het gieterijproces, van het maken van vormen en de hierbij gebruikte materialen.
 • De opdrachtgevers gaan hogere eisen stellen aan de kwaliteitszorg en aan het registreren en verklaren van de werkwijze van de vormenmaker en de geproduceerde vorm. De vormenmaker moet daarom nauwkeurig vastleggen op welke manier de vorm tot stand is gekomen.
 • Meer bewerkingen worden uitgevoerd met CNC-machines in plaats van met handgereedschappen of niet-geautomatiseerde machines.
 • Een vormenmaker werkt met verschillende nieuwe soorten kunststoffen. Kennis van eigenschappen van deze materialen is daarom noodzakelijk.
 • 3D-printen gaat meer en meer gebruikt worden bij het maken van vormen. De vormenmaker kan zich verder ontwikkelen richting het werken met 3D-printers. Kennis van 3D-design- en programmeersoftware is dan nodig.
 • Nano-technologie wordt vaker gebruikt bij oppervlaktebehandeling. Kennis en eigenschappen van de te gebruiken stoffen is noodzakelijk
 • Het gebruik van modelpasta’s neemt toe. De vormenmaker heeft daarom kennis van modelpasta’s nodig, evenals de handvaardigheid om met modelpasta’s te werken.
 • Nederlandse modelmakerijen werken veelal op ambachtelijke en traditionele wijze. Duitse modelmakerijen werken meer hightech. Nederlandse vormenmakers gaan zich meer richten op deze werkwijze, anders worden opdrachten vaker bij Duitse modelmakerijen uitgezet. De vormenmaker moet daarom op de hoogte zijn van moderne technieken en hiermee kunnen werken.
 • Productiegieterijen laten hun vormen weer in Nederland produceren vanwege de tegenvallende kwaliteit van vormen die gemaakt worden in goedkopere landen zoals China. Daarom is het belangrijk dat vormenmakers in Nederland oog houden voor de kwaliteit van het product voor, tijdens en na het productieproces.

(Verantwoordingsinformatie dossier Vormen maken)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de vormenmaker

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Nederlandse Vereniging van Modelmakerijen (NVvM)