Visserij officier

De visserij officier houdt zich bezig met alle werkzaamheden op het vissersschip, zoals de navigatie, de visserijtaken en de technische werkzaamheden.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

3 en 4
Onderwijsaanbieder(s)

ROC Friese Poort, ROC Kop van Noord-Holland, Scalda, Scheepvaart- en Transport College (STC)

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 77 (bol) 40 (bbl)

 

Vakfacts

  • signaleert onveilige situaties
  • let op wisselende weersomstandigheden
  • heeft technisch inzicht
  • stuurt bemanning aan

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • De invoering van computers, software en moderne (tele-)communicatiemiddelen en nieuwe koeltechnieken hebben invloed op zowel het werken op de brug als in de machinekamer. Daarnaast worden nieuwe technieken voor visserij ontwikkeld die niet alleen bijdragen aan duurzame visvangst, maar de visvangst ook efficiënter kunnen maken. De visserij officier zal onder meer door het bijhouden van vakliteratuur zijn kennis op peil moeten houden.
  • Efficiëntie is een belangrijk aspect geworden van de beroepsuitoefening van de visserij officier, bijvoorbeeld bij het uitzetten van een efficiënte route, efficiëntere visvaartuigen en vismethoden.
  • Toenemend gebruik van alternatieve vistechnieken die bestaande positieve elementen verder uitbouwen (efficiency, productiviteit) en negatieve elementen vermijden (aantasting van bestanden immature vis, invloed op het ecosysteem).
  • Een goede vaardigheid in het gebruik van Engels als algemene voertaal en voor nautische en visserij vaktermen en een goed begrip van andere culturen en sociale gewoonten worden belangrijker voor de visserij officier omdat de bemanning steeds meer internationaal samengesteld is.

(Verantwoordingsinformatie dossier Visserij officieren)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleidingen van de stuurman alle vissersschepen S4 en Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Nederland Maritiem Land (NML)