Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

De Vakexpert biologisch-dynamische landbouw houdt zich bezig met het productieproces van dierlijke en plantaardige producten. Ook stelt hij plannen op voor alternatieve, verbeterde manieren van werken.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s) Aeres MBO
Aantal studenten schooljaar 2020-2021 86 (bol)

Vakfacts

  • stelt teeltplan op
  • brengt risico's in kaart
  • heeft specialistische kennis op het gebied van producten en technische installaties.

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Toenemende schaalvergroting in de sector, daardoor ontstaan meer specialismen binnen bedrijven. Productiebedrijven worden steeds meer moderne technische geavanceerde bedrijven.
  • Meer aandacht voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden binnen de sector.

(Verantwoordingsinformatie dossier Agro productie, handel en technologie)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de biologisch-dynamisch landbouwer

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

LTO Nederland 

Cumela

Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)