Technisch oogheelkundig assistent

De technisch oogheelkundige werkt voornamelijk in een ziekenhuis of in een oogheelkundige praktijk. De technisch oogheelkundig assistent onderzoekt onder toezicht van een oogarts het oog. Hij voert deze onderzoeken zelfstandig uit.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s)

MBO Amersfoort (DHTA)

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 85 (bbl)

Vakfacts

  • onderzoekt het oog 
  • houdt administratie bij
  • houdt spreekuren en intakegesprekken

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • De verwachting is dat het aantal patiënten met chronische aandoeningen (mede door de stijgende gemiddelde leeftijd), zoals diabetes, maculadegeneratie en glaucoom de komende jaren sterk stijgt. Dit betekent meer oogheelkundige behandelingen en een toename van de vraag naar ondersteunend personeel binnen de oogheelkundige zorg.
  • Een belangrijke toename van de praktijkondersteuning waar de technisch oogheelkundig assistent een cruciale rol speelt in het afnemen van de vooronderzoeken, het geven spreekuurondersteuning en het geven van voorlichting aan patiënten. In de toekomst kan de meerwaarde van de technisch oogheelkundig assistent onder andere liggen in de screening van patiënten, stroomlijning van de maculapoli, zelfstandig glaucoomspreekuur houden en adviseren in lenskeuzes en maken en beoordelen van fundusfoto's.
  • Door de snelle technologische ontwikkelingen zoals meetapparatuur- en imaging- technieken, gaat de assistent naar verwachting een grotere rol spelen in de uitvoering en eerste beoordeling van de oogheelkundige onderzoeken.
  • De aard, omvang en diepgang van de onderzoeken stijgt vanwege de grotere technische mogelijkheden. Daarin moet de technisch oogheelkundig assistent geschoold blijven worden. Dit wordt mede gestimuleerd door de registratie van de technisch oogheelkundig assistenten in het kwaliteitsregister vanuit KABIZ.

(Verantwoordingsinformatie dossier Technisch oogheelkundig assistenten)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de technisch oogheelkundig assistent

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Nederlandse Vereniging van Technisch Oogheelkundig Assistenten