Tandtechnicus prothese

De tandtechnicus prothese is specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses, zoals uitneembare prothetische voorzieningen zoals een volledige (nood)prothese, plaatje, frame of implantaatprothese

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s)

MBO Amersfoort (DHTA)

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 93 (bol) 146 (bbl)

Vakfacts

  •  werkt in een tandtechnisch laboratorium 
  • werkt in opdracht van tandartsen, kaakchirurgen of orthodontisten
  • toont ambitie om een prothese te maken dat voldoet aan de eisen van functionaliteit, esthetiek en hygiëne

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Zowel binnen de tandheelkunde als in de tandtechniek ontstaan grote organisaties die investeren in innovatieve technologieën. Zij vergroten hun klantenbestand door tandtechnische laboratoria op te kopen. Voor deze investeerders is het belangrijk kosten te verlagen en de organisatie efficiënt en effectief te laten opereren.
  • Er ontstaan multidisciplinaire praktijken die vaak in een cluster georganiseerd zijn en gecombineerde praktijken.

De digitalisering binnen de tandtechniek zet zich voort:

  • Het CAD/CAM-systeem wordt veelvuldig ingezet en raakt meer verfijnd.
  • Bij het creëren van constructies wordt er vaker met de printmethode gewerkt. In de toekomst wordt er wellicht gebruik gemaakt van granuleertechnieken die nu volop in ontwikkeling zijn.

De digitale techniek biedt mogelijkheden om meer internationaal te opereren:

  • De structuur van de dental handel verandert. De focus van de Dental Depots verschuift in de richting van de CAD CAM technologie.
  • Het gebruik van mondscanners neemt toe. Een kroon kan bijvoorbeeld volledig geautomatiseerd vervaardigd worden zonder afdrukken te nemen van de mond. Het werk van de tandtechnicus verandert door deze technologie sterk. Er komt meer behoefte aan tandtechnici die goed met de digitale hard en software overweg kunnen en minder aan de technicus die handmatig werk doet.

(Verantwoordingsinformatie dossier Tandtechniek)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie het beroep en de opleiding tandtechnicus prothese

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Branchevereniging Tandtechniek

Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici (VLHT)