Tandtechnicus kroon- en brugwerk

De tandtechnicus kroon- en brugwerk is een specialist in het aanmeten en maken van kroon- en brugwerk, zoals  implantaten en frameprotheses.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s)

MBO Amersfoort (DHTA)

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 8 (bol) 38 (bbl)

Vakfacts

  • maakt brug- en kroonwerk dat voldoet aan hoge eisen van functionaliteit, esthetiek en hygiëne
  • werkt in een tandtechnisch laboratorium, tandartsenpraktijk of een tandprothetische praktijk

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Zowel binnen de tandheelkunde als in de tandtechniek ontstaan grote organisaties die investeren in innovatieve technologieën. Zij vergroten hun klantenbestand door tandtechnische laboratoria op te kopen. Voor deze investeerders is het belangrijk kosten te verlagen en de organisatie efficiënt en effectief te laten opereren.
  • Er ontstaan multidisciplinaire praktijken die vaak in een cluster georganiseerd zijn en gecombineerde praktijken.

De digitalisering binnen de tandtechniek zet zich voort:

  • Het CAD/CAM-systeem wordt veelvuldig ingezet en raakt meer verfijnd.
  • Bij het creëren van constructies wordt er vaker met de printmethode gewerkt. In de toekomst wordt er wellicht gebruik gemaakt van granuleertechnieken die nu volop in ontwikkeling zijn.

De digitale techniek biedt mogelijkheden om meer internationaal te opereren:

  • De structuur van de dental handel verandert. De focus van de Dental Depots verschuift in de richting van de CAD CAM technologie.
  • Het gebruik van mondscanners neemt toe. Een kroon kan bijvoorbeeld volledig geautomatiseerd vervaardigd worden zonder afdrukken te nemen van de mond. Het werk van de tandtechnicus verandert door deze technologie sterk. Er komt meer behoefte aan tandtechnici die goed met de digitale hard en software overweg kunnen en minder aan de technicus die handmatig werk doet.

(Verantwoordingsinformatie dossier Tandtechniek)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de tandtechnicus kroon- en brugwerk

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Branchevereniging Tandtechniek

Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici (VLHT)