Specialist restauratie timmeren

De specialist restauratie timmeren restaureert waardevol, cultuurhistorisch werk. Hij constateert gebreken aan het timmerwerk en voert de nodige reparaties uit. Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen biedt de opleiding Specialist restauratie timmeren ook in een branche variant aan.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s)

Graafschap College i.s.m. het Gelders Restauratie Centrum

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 1 (bbl)

 

Vakfacts

  •  constateert gebreken aan het werk
  • voert reparaties uit
  • kent historische stijlen, technieken en materialen

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

De technieken op het gebied van materialen, gereedschappen, machines en bevestigingsmiddelen vernieuwen en verbeteren continu. Naast technologische ontwikkelingen staan kwaliteit en veiligheid steeds meer centraal in de sector bouw dit brengt met zich mee dat normen en voorschriften rondom veiligheid en milieu vernieuwen. Verwerkingsvoorschriften van de leverancier krijgen een grotere rol in het bouwproces. De restauratietimmerman dient om bij te blijven voortdurend bijgeschoold te worden of geïnformeerd over relevante toepassingen.

De restauratietimmerman moet bij nieuwe (hulp)middelen leren of deze (hulp)middelen schade kunnen toebrengen aan het te restaureren object, dan wel gebruikt kunnen worden.

(Verantwoordingsinformatie dossier Reatauratievakmanschap in de bouw)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de restauratietimmerman (specialist restauratie timmerwerk)

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Vereniging Timmerwerk Restauratie (VTR)

Vakgroep Restauratie

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE)