Specialist restauratie metselwerk

De specialist restauratie metselwerk restaureert waardevol, cultuurhistorisch metselwerk. Hij constateert gebreken aan het metselwerk en voert de nodige reparaties uit. Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen biedt de specialist restauratie metselwerk ook in een branche-opleiding aan.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s)

Graafschap College i.s.m. het Gelders Restauratie Centrum

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 1 (bbl)

 

Vakfacts

  •  constateert gebreken aan het werk
  • voert reparaties uit
  • kent historische stijlen, technieken en materialen

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Continu worden nieuwe mortels en gereedschappen ontwikkeld.
  • Steeds meer gereedschappen en hulpmiddelen worden gebruikt om de arbeidsmarktomstandigheden te verbeteren.
  • Innovaties betreft hulpmiddelen om te voldoen aan gestelde MAC-waarden.

Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de restauratiemetselaar (specialist restauratie metselwerk)

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Vakgroep Restauratie

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE)