Restauratievoeger

De restauratievoeger onderhoudt en restaureert gevels van verschillende gebouwen die onder cultureel erfgoed vallen. Restauratie van deze gebouwen is complex en de vakman restauratie voegwerk heeft tijdens zijn werk met veel verschillende mensen te maken.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

3
Onderwijsaanbieder(s)

Geen onderwijsaanbieders

Aantal leerlingen schooljaar 2019-2020 0

Vakfacts

  • constateert gebreken aan het werk
  • voert reparaties uit
  • kent historische stijlen, technieken en materialen

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Continu worden nieuwe mortels en gereedschappen ontwikkeld.
  • Steeds meer gereedschappen en hulpmiddelen worden gebruikt om de arbeidsmarktomstandigheden te verbeteren.
  • Innovaties betreft hulpmiddelen om te voldoen aan gestelde MAC-waarden.
  • (Verantwoordingsinformatie dossiers Restauratievakmanschap in de bouw en Voegen / gevelbehandelen)

(Verantwoordingsinformatie dossier Voegen / gevelbehandelen)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de restauratievoeger (vakman restauratie voegwerk)

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV)

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE)