Publicaties

brochure meldpunt visual

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap volgt de ontwikkelingen van kleine, unieke beroepen in Nederland. Bekijk publicaties die hiermee te maken hebben.

28 april 2021 - Arbeidsmarktverkenning Pianotechniek

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft in samenwerking met de branches NPMB en VvPN een onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmarkt voor de pianotechnici. Het doel van het onderzoek is een goed beeld te krijgen van deze arbeidsmarkt, de ontwikkelingen op deze arbeidsmarkt in kaart te brengen en de aansluiting van de opleiding Pianotechnicus op de arbeidsmarkt te onderzoeken.

Lees meer

28 oktober 2020 - Arbeidsmarktmonitor Creatief vakman 2020

ABF Research verrichte onderzoek naar de huidige arbeidsmarkt en het toekomstperspectief voor het kwalificatiedossier Creatief vakman.

Lees meer

19 december 2019 - Externe evaluatie Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

Het bestuur van SBB heeft een externe evaluatie uit te laten voeren om in kaart te brengen in hoeverre de doelstellingen van het Meld- en expertisepunt zijn behaald. Het onderzoek is uitgevoerd door Ditmeijers’ Research. Uit de evaluatie blijkt dat de doelen van het Meld- en expertisepunt ruimschoots zijn behaald en voortzetting van de subsidie gewenst is. 

Lees meer

1 augustus 2019 - Een leven lang ontwikkelen bij zelfstandigen in kleinschalig specialistische beroepen

De stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap voerde een verkenning uit naar stimulerende en faciliterende factoren voor deze doelgroep.

Lees meer

1 maart 2019 - Onderzoek Kostbaar en veel waard. Wat hebben we ervoor over?

Er is onderzoek gedaan naar de duurzame verankering van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Het onderzoek is gebaseerd op recente studies. Ook is een ‘realitycheck’ gedaan voor vijf verschillende casussen.

Lees meer

28 januari 2019 - Arbeidsmarktverkenning Restauratie in roerend erfgoed

De restauratiebranche maakte zich zorgen over het verdwijnen van taken in het roerend erfgoed. Daarom heeft het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd. De ervaringen van verschillende restauratiedisciplines zijn daarmee in beeld gebracht.

Lees meer

17 december 2018 - Arbeidsmarktverkenning Orthopedisch schoentechnicus

Een aantal opleidingen binnen de orthopedische schoentechniek kampte met een beperkte instroom van studenten. Daarom heeft het Meld- en expertisepunt het arbeidsmarktperspectief in kaart gebracht.

Lees meer

1 november 2018 - Klantwaardering Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap 

Stakeholders hebben de dienstverlening van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap beoordeeld. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van het Meld- en expertisepunt.

Lees meer

16 januari 2018 - Arbeidsmarktinformatie sector Specialistisch vakmanschap

ABF Research deed onderzoek naar de arbeidsmarkt specialistisch vakmanschap. Het resultaat is een overzicht met baan- en persoonskenmerken.

Lees meer

14 januari 2018 - Arbeidsmarktverkenning Betonstaalverwerking

In 2017 ontving het Meld- en expertisepunt de melding, dat de enige school die de opleiding voor betonstaalverwerkers en -vlechters uitvoert, van plan was om daarmee te stoppen. Met de arbeidsmarktverkenning zijn de beroepsgroep, het aantal bedrijven en de arbeidsmarktkansen in beeld gebracht.

Lees meer