Publicaties

brochure meldpunt visual

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap volgt de ontwikkelingen van kleine, unieke beroepen in Nederland. Bekijk publicaties die hiermee te maken hebben.

28 oktober 2020 - Arbeidsmarktmonitor Creatief Vakman 2020

ABF Research verrichte onderzoek naar de huidige arbeidsmarkt en het toekomstperspectief voor het kwalificatiedossier Creatief vakman.

Lees meer

19 december 2019 - Externe evaluatie Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

Het bestuur van SBB heeft een externe evaluatie uit te laten voeren om in kaart te brengen in hoeverre de doelstellingen van het Meld- en expertisepunt zijn behaald. Het onderzoek is uitgevoerd door Ditmeijers’ Research. Uit de evaluatie blijkt dat de doelen van het Meld- en expertisepunt ruimschoots zijn behaald en voortzetting van de subsidie gewenst is. 

Lees meer

1 augustus 2019 - Een leven lang ontwikkelen bij zelfstandigen in kleinschalig specialistische beroepen

De stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap voerde een verkenning uit naar stimulerende en faciliterende factoren voor deze doelgroep.

Lees meer

1 maart 2019 - Onderzoek Kostbaar en veel waard. Wat hebben we ervoor over?

Er is onderzoek gedaan naar de duurzame verankering van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Het onderzoek is gebaseerd op recente studies. Ook is een ‘realitycheck’ gedaan voor vijf verschillende casussen.

Lees meer

28 januari 2019 - Arbeidsmarktverkenning restauratie in roerend erfgoed

De restauratiebranche maakte zich zorgen over het verdwijnen van taken in het roerend erfgoed. Daarom heeft het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd. De ervaringen van verschillende restauratiedisciplines zijn daarmee in beeld gebracht.

Lees meer

17 december 2018 - Arbeidsmarktverkenning orthopedisch schoentechnicus

Een aantal opleidingen binnen de orthopedische schoentechniek kampte met een beperkte instroom van studenten. Daarom heeft het Meld- en expertisepunt het arbeidsmarktperspectief in kaart gebracht.

Lees meer

1 november 2018 - Klantwaardering Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap 

Stakeholders hebben de dienstverlening van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap beoordeeld. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van het Meld- en expertisepunt.

Lees meer

16 januari 2018 - Arbeidsmarktinformatie sector Specialistisch vakmanschap

ABF Research deed onderzoek naar de arbeidsmarkt specialistisch vakmanschap. Het resultaat is een overzicht met baan- en persoonskenmerken.

Lees meer

14 januari 2018 - Arbeidsmarktverkenning betonstaalverwerker

In 2017 ontving het Meld- en expertisepunt de melding, dat de enige school die de opleiding voor betonstaalverwerkers en -vlechters uitvoert, van plan was om daarmee te stoppen. Met de arbeidsmarktverkenning zijn de beroepsgroep, het aantal bedrijven en de arbeidsmarktkansen in beeld gebracht.

Lees meer

1 oktober 2017 - Jaarpublicatie 

De wereld achter de sector Specialistisch vakmanschap wordt inzichtelijk gemaakt in deze jaarpublicatie. Verschillende vakmannen en vakvrouwen vertellen over het beroep, de trends en kansen.

Lees de jaarpublicatie Nederland in materialen

Bestel de jaarpublicatie Nederland in materialen

1 oktober 2017 - Marktverkenning collectiebeheerder

De opleiding Collectiebeheerder kampte met lage instroom van studenten. Daarom voerde het Meld- en expertisepunt een marktverkenning uit.

Lees meer

13 februari 2017 - Arbeidsmarktverkenning lijstenmaker

Om te kijken naar de mogelijkheden voor een opleiding voor jonge aanwas in de vergrijzende branche van lijstenmakers, hield het Meld- en expertisecentrum een arbeidsmarktverkenning.

Lees meer

18 januari 2017 -  Marktverkenning erfgoedhovenier

Het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zetten graag samen met een aantal aoc’s een volgende stap om samen een opleiding te ontwikkelen voor de erfgoedhovenier. Daarom voerde het Meld- en expertisepunt een marktverkenning uit.

Lees meer

18 januari 2017 - Doorstroom meubelrestauratie

In het rapport wordt gekeken naar de mbo-, hbo- en wo-opleidingen op het gebied van restauratie.

Lees het rapport

24 december 2014 - Schakels naar duurzaamheid

Tijdens het evenement SOS Vakmanschap op 29 september 2014 presenteerde Eva Voncken van Bureau Turf de resultaten van haar onderzoek ‘Schakels naar duurzaamheid’.

Lees Schakels naar duurzaamheid