Pianotechnicus

De pianotechnicus verricht stem- en onderhoudswerkzaamheden aan piano’s en vleugels. Ook stemt en intoneert hij de muziekinstrumenten.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s) Hout- en Meubilerings College (HMC)
Aantal studenten schooljaar 2020-2021 21 (bol)

Vakfacts

  • voert reparaties en revisies uit
  • luistert goed naar tonen

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

Op het gebied van onderhoud, stemmen en materialen vinden verschillende ontwikkelingen plaats:

  • Methoden van werken worden verbeterd. Een belangrijke innovatie is het Amerikaanse Precision Touch Design systeem dat inzicht geeft in de werking van het speelmechanisme en de optimalisering van de speelaard en klank van instrumenten.

  • Pianostemmers gebruiken steeds vaker elektronische stemapparaten die werken op een PDA of smartphone. Hierdoor neemt de kwaliteit van het stemmen toe en vermindert de belasting van het gehoor.

  • Er wordt meer aandacht besteed aan de risico’s voor gehoorbeschadiging door piekbelasting.

  • Door het uitwisselen van kennis en ervaringen via internetfora ontstaat (internationale) kennisverbreding over ontwikkelingen in de techniek en over het aanbod van leveranciers. De 'pianotech list' van de Amerikaanse Piano Technicians Guild is een goed voorbeeld van zo’n virtuele ontmoetingsplaats. Pianofabrikanten stimuleren deze kennisdeling door meer samen te werken met technici.

(Verantwoordingsdocument dossier Pianotechniek)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de pianotechnicus

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Nederlandse Piano- en Muziekinstrumenten Bond (NPMB)

Vereniging van Pianotechnici Nederland (VvPN)

Stichting SFOOP