Orthopedisch technicus

De orthopedisch technicus maakt orthopedische aanpassingen en protheses voor mensen met een lichamelijke handicap.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s)

MBO Amersfoort (DHTA)

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 57 (bol) 1 (bbl)

Vakfacts

 • maakt hulpmiddelen aan de hand van werktekeningen en gipsafdrukken
 • voert intakegesprekken en doet onderzoek
 • heeft een professionele werkhouding in de omgang met gebruikers en andere betrokkenen

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

 • Binnen de branche is een ontwikkeling waarneembaar van een dienstverlening gebaseerd op technisch ambachtelijke kennis en vaardigheden naar een dienstverlening gebaseerd op technologische en paramedische kennis en vaardigheden.
 • De advieskant van het beroep orthopedisch schoentechnicus wordt steeds belangrijker.
 • Ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking (overgewicht, diabetes, CVA, CANS-klachten) en de toenemende vergrijzing (osteoperose, artrose) leiden tot een veranderende vraag naar orthopedische voorzieningen.
 • Van vakmensen wordt in toenemende mate verwacht dat ze ondernemend en proactief zijn. Scherpere concurrentie, samenwerking met andere zorg- en dienstverleners en hogere eisen van zorgverzekeraars dwingen tot slim inspelen op kansen in de markt.
 • Er is sprake van een toenemend gebruik van nieuwe maatname-, ontwerp- en vervaardigingstechnieken, zoals scanner, CAD-CAM apparatuur en digitale fotografie. De apparatuur doet zowel in de behandelkamer als in de werkplaats zijn intrede.
 • Geavanceerde halffabricaten worden vaker gebruikt. Deze halffabricaten worden voordurend verbeterd, bijvoorbeeld in de verstelbaarheid. Dit verruimt de keuzemogelijkheiden van de orthopedisch technicus.
 • Nieuwe materialen en kunsstoffen worden steeds vaker in de branche gebruikt.
 • De modulaire opbouw van orthopedische voorzieningen, met name prothesen stijgt.
 • Orthopedisch technische bedrijven verbreden hun assortiment met (nieuwe) producten en diensten. Hiermee vergroten zij hun markt of worden nieuwe markten gecreëerd. Samenwerking tussen orthopedisch technische bedrijven en orthopedisch schoentechnische bedrijven is hiervan een goed voorbeeld.
 • Ook samenwerking met bedrijven werkzaam in de adaptatietechniek komt steeds vaker voor.
 • Internationale contacten en internationale samenwerking worden steeds belangrijker. Via congressen en beurzen komen nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht. Ook wordt in internationaal verband (ISPO) kritisch gekeken naar de positionering van de verschillende beroepen.
 • Halffabricaten en (delen van) voorzieningen worde met toenemende mate in het buitenland vervaardigd.
 • De rol van Internationale CE-markering groeit in de branche. In verband met productaansprakelijkheid wordt (schriftelijke) verantwoording van stappen in het vervaardigingsproces waarbij CE-gemarkeerde onderdelen worden gebruikt steeds belangrijker.

(Verantwoordingsinformatie dossier Orthopedische techniek)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de orthopedisch technicus en orthopedisch technisch medewerker

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

NVOS-Orthobanda