Orthopedisch schoentechnicus

De orthopedisch schoentechnicus maakt schoenen voor mensen met een voetafwijking.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s)

MBO Amersfoort (DHTA)

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 17 (bbl)

Vakfacts

 • meet voeten precies op
 • onderzoekt welke schoen geschikt is voor de afwijking
 • ontwerpt schoenen
 • ondersteunt de cliënt met het passen van schoenen en voert aanpassingen uti

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

 • Binnen de branche is een ontwikkeling waarneembaar van een dienstverlening gebaseerd op technisch ambachtelijke kennis en vaardigheden naar een dienstverlening gebaseerd op technologische en paramedische kennis en vaardigheden.
 • De advieskant van het beroep orthopedisch schoentechnicus wordt steeds belangrijker.
 • Ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking (overgewicht, diabetes, CVA, CANS-klachten) en de toenemende vergrijzing (osteoperose, artrose) leiden tot een veranderende vraag naar orthopedische (voet-/schoen)voorzieningen.
 • Van vakmensen wordt in toenemende mate verwacht dat ze ondernemend en pro-actief zijn. Scherpere concurrentie, samenwerking met andere zorg- en dienstverleners en hogere eisen van zorgverzekeraars dwingen tot slim inspelen op kansen in de markt.
 • Er is sprake van een toenemend gebruik van nieuwe maatname-, ontwerp- en vervaardigingstechnieken, zoals scanner, CAD-CAM apparatuur en digitale fotografie. De apparatuur doet zowel in de behandelkamer als in de werkplaats haar intrede.
 • Er is sprake van een toenemend gebruik van geavanceerde halffabricaten en een voortdurende verbetering van deze halffabricaten (beter verstelbaar en aanpasbaar). Dit verruimt de keuzemogelijkheden van de orthopedisch (schoen)technicus.
 • Er is binnen de branche sprake van een toenemend gebruik van nieuwe materialen/ kunststoffen.
 • Orthopedisch schoentechnische bedrijven verbreden hun assortiment met (nieuwe) producten en diensten. Hiermee vergroten zij hun markt of worden nieuwe markten gecreëerd. Samenwerking tussen orthopedisch technische bedrijven en orthopedisch schoentechnische bedrijven is hiervan een goed voorbeeld.
 • Ook samenwerking met bedrijven werkzaam in de adaptatietechniek komt steeds meer voor.
 • Bij de orthopedische schoentechniek komt ook samenwerking tussen verschillende voet- en schoenspecialisten steeds meer voor. Naast diversificatie leidt schaalvergroting ook tot het concentreren van specialistische activiteiten op specialistische afdelingen. In toenemende mate ziet men ook de productie gecentraliseerd worden.
 • Orthopedisch schoentechnische bedrijven maken onder invloed van de eerder genoemde marktontwikkelingen een efficiencyslag door. Vervaardigingsprocessen worden geformaliseerd en geoptimaliseerd. Bedrijfsprotocollen spelen een steeds belangrijkere rol. Het belang van logistieke processen neemt toe. Voorraadbeheer en leveringssnelheid worden steeds belangrijker in de bedrijfsvoering.
 • Internationale contacten en internationale samenwerking worden steeds belangrijker. Via congressen en beurzen komen nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht. Ook wordt in internationaal verband (ISPO) kritisch gekeken naar de positionering van de verschillende beroepen. Voor de orthopedische schoentechniek wordt gewerkt aan internationale standaarden voor de beroepsuitoefening op verschillende niveaus.
 • Met name binnen de orthopedische schoentechniek worden halffabricaten en (delen van) voorzieningen in toenemende mate in het buitenland vervaardigd.
 • Internationale CE-markering speelt in toenemende mate een rol in de branche. In verband met productaansprakelijkheid wordt (schriftelijke) verantwoording van stappen in het vervaardigingsproces waarbij CE-gemarkeerde onderdelen worden gebruikt steeds belangrijker.

(Verantwoordingsinformatie dossier Orthopedische Schoentechniek)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de orthopedisch schoentechnicus

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

NVOS-Orthobanda