Opleidings- en scholingsaanbod voor een leven lang ontwikkelen

Voor 17 beroepsgroepen binnen het specialistische vakmanschap is het opleidings- en scholingsaanbod in kaart gebracht. Dat is niet alleen voor de student in opleiding interessant, maar ook voor werkzoekenden en de ervaren vakman/-vrouw voor een leven lang ontwikkelen.

Goedgekeurd door de brancheorganisaties

Door middel van interviews met vakmensen uit de specifieke branches, vakdocenten en andere experts en daaropvolgend deskresearch is alle relevante informatie per beroepsgroep verzameld. De verkregen informatie is voorgelegd en goedgekeurd door de betrokken brancheorganisaties.

Bekijk het opleidings- en scholingsaanbod