Natuursteenbewerker

De natuursteenbewerker (machinaal, ambachtelijk en allround) gebruikt verschillende bewerkingstechnieken om verschillende steensoorten te bewerken.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

2 en 3
Onderwijsaanbieder(s)

ROC Midden Nederland

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 20 (bbl)

 

Vakfacts

  • bewerkt natuursteen met de hand of machine
  • werkt op een werk-, bouw- of begraafplaats
  • weet bij elke steensoort welke bewerkingstechniek hij moet gebruiken
  • is verantwoordelijk voor de oplevering van het eindproduct

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • In de werkplaats komen steeds meer machines met geavanceerde besturingen. Daardoor wordt het instellen van de machines abstracter en stelt andere eisen aan de vakdeskundigheid van de natuursteenbewerker, met name de machinale natuursteenbewerker. Via gerichte cursussen en trainingen aangaande(half-)automatische machines houdt de natuursteenbewerker zijn vakdeskundigheid op peil.

(Verantwoordingsinformatie dossier Natuursteenbewerken)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding de ambachtelijk natuursteenbewerker, machinaal natuursteenbewerker of de allround natuursteenbewerker

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Brancheplatform Natuursteen

Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN)