Monteur energiedistributie (gas, water, warmte)

De monteur energiedistributie monteert gas-, water- en warmteleidingen en sluit ze aan op het distributienet.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

2
Onderwijsaanbieder(s)

Koning Willem 1 College, Regio College, ROC Deltion College, ROC Zadkine, Curio

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 176 (bbl)

Vakfacts

 • verhelpt storingen 
 • heeft basiskennis van kathodische bescherming van leidingen en lekdetectiesystemen bij warmteleidingen
 • Hij werkt volgens de richtlijnen op het gebied van arbo, milieu en veiligheid

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

 • De vakman maakt meer gebruik van geautomatiseerde systemen ten behoeve van gegevensverwerking, communicatiemiddelen, storing en onderhoud. De beroepsbeoefenaar krijgt vaker te maken met geautomatiseerde informatiesystemen.
 • Ontwikkelingen op het gebied van meet- en regeltechniek. Er wordt minder gebruik van elektrische en pneumatische onderdelen gemaakt en meer van elektronische en mechanische onderdelen. De beroepsbeoefenaar moet deze ontwikkelingen blijven volgen.
 • Betere hulpmiddelen zijn beschikbaar. De monteur heeft een bredere technische uitrusting en gebruikt vaker computergestuurde elektronische meetapparatuur, storingsanalyse programma’s, digitale logboeken, persoonlijke digitale assistent, notebook en afstandsbesturing apparatuur. De beroepsbeoefenaar leert hier goed mee omgaan.
 • Bij grote complexe werken, werken aannemers samen in bouwcombinaties. Aannemers werken hierdoor in wisselende samenstellingen. Dit vereist een flexibele opstelling van de beroepsbeoefenaar in werkmethodieken en in samenwerken met collega’s.
 • Gecombineerd leggen van allerlei kabels en leidingen in één strook komt steeds vaker voor. Hierdoor  komt het vaker voor dat de beroepsbeoefenaar gecombineerde werkzaamheden uitvoert.
 • Vanwege de automatisering heeft de monteur minder visueel of mondeling contact met de klant. Daarom veranderen zijn communicatieve vaardigheden.
 • Prestatie gestuurde onderhoudscontracten zijn in opkomst. Dit legt ook grotere verantwoordelijkheid bij de (eerste) monteurs en hierdoor kan het werk anders georganiseerd worden.
 • Marktwerking speelt een steeds grotere rol.
 • Apparatuur wordt steeds vaker aangeschaft inclusief een contract voor onderhoud en storingen. Dit heeft gevolgen voor de beroepsuitoefening.
 • Vorming van energieketenbedrijven en daarmee een breder werkveld. Ten gevolge hiervan zal de beroepsbeoefenaar zich moeten aanpassen aan andere bedrijfsculturen.

(Verantwoordingsinformatie dossier Infratechniek)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de monteur gas-, water- en warmtedistributie

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Dutch Gas Turbine Association (DGTA)