Middenkader functionaris restauratie

De middenkader functionaris restauratie werkt aan het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en de nazorg van een restauratieklus. Hij werkt bij een architectenbureau, adviesbureau, de monumentenwacht, de overheid of een bouwbedrijf. Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen biedt de 2-jarige opleiding Professional Restauratie op mbo niveau 4+ aan. De opleiding wordt afgesloten met een branchediploma.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s)

ROC Friese Poort

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 2 (bbl)

 

Vakfacts

  • is vanaf het begin tot het eind betrokken bij een restauratieklus
  • kent verschillende bouwstijlen
  • houdt rekening met de kosten, archeologie, vergunningen en procedures
  • is verantwoordelijk voor de begeleiding

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

De restauratiefunctionaris krijgt in toenemende mate te maken met modificatie, interventie en transformatie. Modificatie betreft het schaalniveau van het materiaal tot aan het gebouw, interventie dat van het gebouw tot aan het ensemble en transformatie dat van het ensemble tot aan het silhouet van stad, dorp en landschap. Eveneens wordt in toenemende mate gewerkt volgens de drie-stappen-benadering van analyse, ontwerp en techniek. Dit vraagt om extra aandacht voor ruimtelijk denkvermogen en integratieve aanpak.

(Verantwoordingsinformatie dossier Middenkader bouw en infra)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer over het beroep en de opleiding van de restauratiefunctionaris

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Vakgroep Restauratie

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE)