Meubelstoffeerder

De (allround) meubelstoffeerder bekleedt meubels bij een stoffeerbedrijf of een meubelfabriek.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

2 en 3
Onderwijsaanbieder(s) Hout- en Meubilerings College (HMC), ROC Midden Nederland
Aantal studenten schooljaar 2020-2021 34 (bol) 18 (bbl)

Wat doet een meubelstoffeerder)?

  • werkt met nieuwe en gebruikte meubels
  • levert maatwerk
  • werkt met diverse vul- en bekledingsmaterialen, handgereedschappen en met naai- en lochmachines

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Net als in veel andere sectoren van de maakindustrie heeft de economische crisis zijn weerslag gehad op de meubelindustrie. De branche is zich sterk aan het moderniseren wat leidt tot een hogere productiviteit (door de inzet van CNC-machines en automatisering) maar tegelijkertijd ook tot de inzet van minder mensen. Ook hebben bedrijven delen van hun productieproces verplaatst of uitbesteed naar het buitenland. Hierdoor is de werkgelegenheid in de sector teruggelopen, dit wil echter niet zeggen dat de sector geen kansen biedt. Ook in de toekomst is behoefte aan instroom van nieuw personeel in de meubelindustrie. Daarnaast wordt deze behoefte bepaald door conjuncturele factoren (bouw-/woningmarkt, consumentenvertrouwen).
  • Kansen liggen vooral bij kleine bedrijven in de interieurbouw die zich richten op de regionale markt. Daarnaast is de verwachting dat het hogere segment meubelen ook in de toekomst van belang zal blijven.

(Bartels, Visie personeelsvoorziening en opleidingen meubelindustrie, 2013)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de meubelstoffeerder en allround meubelstoffeerder

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Branche Vereniging Projectinrichting (BVP)