Medewerker steriele medische hulpmiddelen

De medewerker steriele medische hulpmiddelen reinigt, desinfecteert en steriliseert de medische hulpmiddelen volgens vaste regels.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

3
Onderwijsaanbieder(s) ROC Deltion College, Summa College, MBO Rijnland  
Aantal studenten schooljaar 2020-2021 233 (bbl)

Vakfacts

  • werkt op de centrale sterilisatieafdeling van een ziekenhuis of van een sterilisatiebedrijf
  • bewaakt kwaliteit en kwaniteit van het magazijn
  • zorgt voor transport van de producten

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • De ontwikkelingen in het beroep maakt dat de medewerker steriele medische hulpmiddelen zijn kennis en vaardigheden op peil moet houden. Ook op het terrein van informatisering en automatisering vinden ontwikkelingen plaats die bijgehouden moeten worden in het beroep. Denk daarbij aan de traceerbaarheid van medische hulpmiddelen.
  • Het gebruik van medische instrumenten neemt toe waardoor er hogere eisen gesteld worden aan de verwerkingssnelheid en aan de inrichting van het logistieke proces van een sterilisatieafdeling. Daarbij dient de kwaliteit constant te zijn en worden hogere eisen aan de capaciteiten van medewerkers gesteld.
  • Door allerlei maatschappelijke factoren, zoals bewustwording van patiënten en toegenomen kennis van patiënten, is aandacht voor de kwaliteit van zorg ontstaan. Deze maatschappelijke ontwikkelingen vertalen zich voor de medewerker steriele medische hulpmiddelen in het steeds nauwgezetter volgen van protocollen, procedures en (be)handelingsvoorschriften.

(Verantwoordingsinformatie dossier Medewerker steriele medische hulpmiddelen).


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de medewerker steriele medische hulpmiddelen

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN)