Medewerker optiek

De medewerker optiek (verkoper of allround) werkt in een optiekbedrijf waar hij te vinden is in de verkoopruimte of werkplaats.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

2 en 3
Onderwijsaanbieder(s)

ROC Zadkine, Regio CollegeSumma College

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 78 (bol), 5 (bbl)

Vakfacts

 • verkoopt en adviseert optische producten
 • voert oogmetingen uit
 • maakt artikelpresentaties

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

 • Door het toenemend aantal 50-plussers in Nederland, gaan meer mensen gebruik maken van (optische) hulpmiddelen. Hierdoor stijgt de vraag naar opticiens.
 • De consument wil dat de bril onderdeel is van de totale look. Omdat mode sterk seizoensgebonden is, zijn meerdere collecties per jaar gewenst om hierop in te springen. Daarnaast heeft de consument behoefte aan maatwerk, service, persoonlijke aandacht en advies.
 • Opticiens werken steeds meer met digitale gezichtscanners en PD-meters. In de winkel wordt het gezicht gescand, vervolgens kan de klant digitaal een collectie brillen passen. De scangegevens van het gezicht bepalen welke brillen geschikt zijn. Deze ontwikkeling kan mogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld de mobiele opticien.
 • Een belangrijke ontwikkeling in de optiekbranche is de augmented reality-bril. Deze futuristische bril met ingebouwde camera plaatst men boven de ogen en werkt spraakgestuurd. Gebruikers ontvangen live informatie via diensten zoals Google. Deze internetcontent wordt vervolgens geprojecteerd op het netvlies via een lens.
 • Een andere actuele ontwikkeling is de opkomst van 3D-brillen op sterkte.
 • Technologieën zoals 3D-printen en sensortechnologie hebben een grote invloed op de optiekbranche.
 • Steeds vaker oriënteren klanten zich op internet voordat een winkel binnen te stappen. De klant is daardoor bewuster en dat vraagt van de opticien dat hij zijn advies goed moet kunnen beargumenteren.
 • In de optiekbranche wordt op verschillende manieren ingesprongen op de ontwikkelingen in de markt om zich te kunnen onderscheiden van de concurrent. Eén van de manieren om je als optiekzaak te onderscheiden, is door de combinatie verkoop tussen brillen en hoortoestellen aan te bieden.
 • De branche legt aantoonbare vakdeskundigheid steeds meer vast zodat consumenten deze kunnen herkennen(Verantwoordingsinformatie dossier Optiek)

Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer over het beroep en de opleidingen van de verkoopmedewerker optiek en allround medewerker optiek 

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO)