Machinist hijswerk

De machinist hijswerk voert hijswerkzaamheden uit op verschillende locaties en repareert en onderhoudt machines.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

3
Onderwijsaanbieder(s)

SOMA College, ROC Zadkine

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 24 (bbl)

 

Vakfacts

  • bezit het juiste TCVT-certificaat en een rijbewijs om een hijskraan te mogen besturen
  • werkt op onregelmatige tijden, soms in het buitenland
  • is stressbestendig, zorgvuldig en heeft een goede conditie

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • De machines met hulp- en uitrustingsstukken worden steeds groter, complexer, geavanceerder en specialistischer. Hierdoor verschuift het onderhoud steeds meer naar de leverancier. Het onderhoud aan de machine wordt steeds meer door gespecialiseerd personeel uitgevoerd.
  • Door het internationale karakter van de vooral grotere bedrijven komt het regelmatig voor dat machinisten in het buitenland werken.
  • Het bedrijfsleven heeft behoefte aan een zo breed mogelijke inzetbaarheid van de machinist. De machinist moet steeds vaker machines en hulpgereedschappen kunnen bedienen.
  • De machinist werkt steeds zelfstandiger. Hij wordt naar een opdracht gestuurd en dient deze binnen een bepaalde tijd en volgens gestelde normen uit te voeren.
  • De machinist krijgt ook steeds meer verantwoordelijkheden; met als gevolg meer eisen aan kwaliteitsbewustzijn, kostenbewustzijn en bewust zijn van afbreukrisico’s, bijvoorbeeld van het niet nakomen van de milieuvoorschriften.
  • De machinist krijgt steeds meer te maken met ICT-toepassingen binnen de onderneming. De toepassingen ondersteunen de machinist bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Voorbeelden van ICT-toepassingen zijn: lastmomentbeveiligingen, boordcomputers (PLC), administratie- en datapakketten, satellietcommunicatie (GPS) en rit- en planningssystemen (Verantwoordingsinformatie dossier Machinisten).

Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de machinist hijswerk

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF)