Lijstenmaker

De lijstenmaker ontwerpt, maakt en restaureert lijsten. Voor dit beroep bestaat geen aparte opleiding, maar een keuzedeel genaamd 'Lijsten maken en inlijsten' dat gekoppeld is aan de kwalificaties "Decoratie- en restauratieschilder" (niveau 4) en "Creatief vakman" (niveau 4). Op dit moment volgen 17 studenten het keuzedeel. Aan het keuzedeel is ook een mbo-certificaat verbonden.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s) Nimeto
Aantal leerlingen schooljaar 2020-2021 17

Vakfacts

  • werkt voor particulieren en bedrijven
  • maakt lijsten op maat
  • kent verschillende behandelingen die lijsten nodig hebben

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Klanten verwachten een steeds hoger serviceniveau. Het is steeds gebruikelijker dat de lijstenmaker aan huis komt, zodat het in te lijsten werk niet direct vervoerd hoeft te worden en in de eigen omgeving aanschouwd kan worden.
  • Klanten zijn vaker bereid meer te besteden bij de lijstenmaker, waarbij de vraag naar museaal glas en afwijkende lijstvormen en -soorten stijgende is.

(Arbeidsmarktverkenning Lijstenmakers, 2017)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de decoratie- en restauratieschilder

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Art-Frame