Landmeter (Surveyor)

De surveyor verzamelt geo-informatie en verwerkt dit in informatiesystemen en kaarten met behulp van digitale technieken.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s) SOMA College
Aantal studenten schooljaar 2020-2021 24 (bbl)

 

Vakfacts

  • werkt voor een bouw-, infra-, ingenieursbedrijf of voor de overheid
  • heeft kennis van rechtstoestand, bestemming, gebruik van het werkgebied
  • is nauwkeurig

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Aan de landmeter/surveyor worden hogere eisen gesteld aan betrouwbaarheid en goede meetopzet. Tegelijkertijd wordt van de landmeter/surveyor verwacht dat hij bij buitenwerkzaamheden als het visitekaartje optreedt namens de organisatie.
  • De gewenste nauwkeurigheid van de meting wordt door de technologische ontwikkelingen steeds meer overgenomen door de techniek. Door deze technologische ontwikkelingen is een groot deel van voorheen aan de landmeetkundige toebedeelde uitvoeringswerkzaamheden verplaatst naar ander bouwplaatspersoneel en is de rol van de landmeetkundige steeds meer gericht op overall informatievoorziening. De terreinopname is door de komst van onder andere de GPS wel vereenvoudigd qua techniek, maar niet voor wat betreft inzicht in opnamekeuzen. Het gevolg daarvan is de verandering van rol voor deze functionaris.

(Verantwoordingsinformatie dossier Middenkader bouw en infra)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de Landmeter (Surveyor)

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

GEO Business Nederland

Kadaster

Geomaat

Heijmans

RPS advies- en ingenieursbureau

MUG Ingenieursbureau

Prisma groep

Landmeetdienst