Isolatiemonteur

De isolatiemonteur voorziet verschillende grote gebouwen van isolatie, zoals ziekenhuizen en kantoorpanden. Als hij te maken heeft met gevaarlijke stoffen of extreme temperaturen is hij alert op een veilig verloop van de werkzaamheden.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

2
Onderwijsaanbieder(s)

Geen aanbieders

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 0

Vakfacts

  • demonteert materiaal
  • maakt isolatiemateriaal op maat
  • heeft een flexibele werkhouding
  • is alert op veiligheid

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Het streven naar energiebesparing en kostenbesparingen op ontwerp en uitvoering van isolatiesystemen voor technische installaties zijn structurele aandachtspunten binnen de isolatiebranche. Daar bovenop vindt er voortdurend een aanscherping plaats van wet- en regelgeving op milieugebied. Zo worden grenswaarden van emissies steeds naar beneden bijgesteld.

  • Tegelijkertijd worden technische installaties steeds complexer en dus kostbaarder. Dat houdt in, dat in toenemende mate een beroep op de kennis, inventiviteit en ervaring van de isolatiemonteur (uitvoering) wordt gedaan. Beide aspecten zijn bepalend voor de bouw van duurzame isolatiesystemen.

(Verantwoordingsinformatie dossier Isolatiewerken)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de isolatiemonteur

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB)

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (OOI)